စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Monday, December 17, 2012

ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ရြာမွ တိရိစာၧန္မ်ား ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္ေသဆံုး


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကး နီစီမံ ကိန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ရွိ ေနေသာ ရြာမ်ားရွိ ေခ်ာင္းေရ မ်ားတြင္ အဆိပ္သင့္ေနေသာ ေၾကာင့္ ထိုေရမ်ားကို ေသာက္မိ သည့္ႏြားမ်ားမွာ ေသဆံုးသြား ေၾကာင္း၊မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာမွ ႏြား ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ““ႏြားေတြေသာက္မိလို႔ ေသ သြားတာေတာ္ေသးတယ္။ လူေတြ မ်ားေသာက္မိရင္မလြယ္၊အရင္ တုန္းကေတာ့ အဲဒီေခ်ာင္းေရ ေတြကို ရြာသူ/ရြာသားေတြ ေသာက္သံုးၾကေသးတယ္။ အဲဒီ ႏြားေတြေသၿပီးေနာက္ပိုင္း လူ ေတြလည္း မေသာက္ရဲၾကေတာ့ ဘူး။အဲဒီေခ်ာင္းေရကို ေသာက္မိ လို႔ မေသပဲက်န္ေနတဲ့ႏြားေတြ ေတာင္ အခုေဆးကုေနရတယ္””ဟု မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာမွ ႏြားပိုင္ရွင္ မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေခ်ာင္း ေရေသာက္မိရင္ေသဆံုးသြားသည္ ႏြားေကာင္ေရမွာ(၇)ေကာင္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူ/ရြာသား မ်ားက ထပ္မံေျပာဆိုသည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာ အ တြင္းတြင္ရွိေနသည့္ ဆည္တဲေက်း ရြာက ရြာသူ/ရြာသားမ်ားကလည္း ယင္းေခ်ာင္းေရမ်ားကိုေသာက္မိ သည့္ေခြး၊ဆိတ္စသည့္ အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္မ်ားလည္း မၾကာခဏ ေသဆံုးေနေၾကာင္း ယခင္က ထို ကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးပိုင္/၀မ္ေပါင္လက္ပံေတာင္းေ တာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ေန သည္မွစ၍ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ရြာသူ/ ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾက သည္။

အဆိုပါ ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိ ယာအတြင္းရွိ ဆည္တဲ၊မိုးႀကိဳးျပင္ တံုရြာမွရြာသူ/ရြာသားမ်ားေျပာဆို ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ၊၀မ္ေပါင္ ေကာ္ပါးလီမိတက္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား ေျပာဆိုေနသည့္ ေခ်ာင္းမ်ားမွာ ေၾကးနီစီမံကိန္းရွိ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား စီး၀င္ေနသည္ဟု ယူဆၿပီး(ဓာတ္ ခြဲစမ္းသပ္လွ်င္ အေျဖထြက္ႏုိင္ သည္) စီမံကိန္းမွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ေရမ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေျမႀကီးမ်ားကို တြင္းနက္ႀကီးမ်ား တူးေဖာ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ ပါသည္။

Hot News Weekly

0 comments: