စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Tuesday, December 18, 2012

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သက္ဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားပါ ျပည္သူ ႔ေရႇ႕ေမႇာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳရန္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားပါ ျပည္သူ႔ေရႇ႕ေမႇာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳရန္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမႇန္အစည္းအေ၀းတြင္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ စာခြၽန္ေတာ္ ေလ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာကိစၥ၊ တရားခြင္တြင္ တရားသူၾကီးမ်ား ျပည္သူ႔ေရႇ႕ေမႇာက္၌ က်မ္းက်ိန္ဆုိရမည့္ ပုဒ္မ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသုိ႔ တရားသူၾကီးမ်ား စစ္ေဆးရန္ကိစၥတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းညြန္႔က က်မ္းသစၥာ ဆိုရမည့္ ပုဒ္မ (၆၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္တရား သူႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမႇ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အျခား႐ံုးမႇ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ တရားခြင္တက္တိုင္း ျပည္သူ႔ေရႇ႕ေမႇာက္၌ က်မ္းက်ိန္ဆိုရမည့္ အပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

'' ပုဒ္မ (၆၁) ကို ဘာျဖစ္လို႔ ျပင္လဲဆိုေတာ့ အခု တရား႐ံုးေတြမႇာ တရားလုိေတြ၊ တရားခံေတြ၊ သက္ေသေတြက ကတိသစၥာျပဳရတယ္။ တရားသူႀကီးေတြက ကတိသစၥာ မျပဳရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ က်မ္းစူးမႇာ မေၾကာက္ရတဲ့အတြက္ တရားခြင္မႇာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္မေလးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔လုိတယ္။ အရင္ဆံုး ကတိသစၥာ ျပဳခိုင္းသင့္တယ္။ ဒါ အႏုနည္းနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းတာပဲ'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးသိန္းညြန္႔က ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ပုဒ္မ ၆၇ ႏႇင့္ ၆၈ ပါ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးရႇိ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားအား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္မႈရႇိေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မ ၆၇ တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႏႇစ္လ်င္ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၈ တြင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္လလ်င္ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းညြန္႔က'' ပုဒ္မ (၆၇) (၆၈) မႇာ အက်ဥ္းစခန္းေတြ၊ အခ်ဳပ္စခန္းေတြ၊ ရဲဘက္စခန္းေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒီအရ ဆုိရင္ႏုိင္သည္ဟု အသုံးအႏႈန္း ဟာ မလုပ္မေနရတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ခ်င္မႇ လုပ္ရမဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အခု ဘယ္ႏႇစ္ႀကိမ္ သြားစစ္ၿပီးၿပီလဲလို႔ လႊတ္ေတာ္မႇာ ေမးလုိက္ေတာ့ တစ္ႀကိမ္မႇာ မစစ္ရေသးဘူး။ အခ်ဳပ္သားေတြ၊ အက်ဥ္းသားေတြဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံသားေတြပဲ။ သူတို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တင္လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၈(က)အရ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရႇိရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာ မတည္ခင္ကျဖစ္ေစ၊အာဏာ တည္ျပီးမႇျဖစ္ေစ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ခ်မႇတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ထုံးနဲ႔ ဒီဂရီကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျပီးသတ္ အမိန္႔ကုိ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ အခြင့္အာဏာရႇိသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္လည္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ ထည့္သြင္းရျခင္းမႇာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အာဏာ တည္မီ၊ မတည္မီ ဆိုသည္မ်ားမပါေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရႇင္းလင္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမႇန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

0 comments: