စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, December 22, 2012

စာေရးဆရာခ်စ္ဦးညိဳ -စာေပေဟာေျပာပြဲ (ရုပ္/သံ)

ကမာရြက္ၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၃)ရပ္၊ ပညာ့အလင္း စာၾကည့္တိုက္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ (၀၉-၁၂-၁၂)

 ေခါင္းစဥ္မဲ့ ေခါင္းစဥ္- ဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္နဲ႕ ဦးပိုင္အေၾကာင္း ဟာသေႏွာၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ ေဟာေျပာသြားပါတယ္..

0 comments: