စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Tuesday, October 9, 2012

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏထံမွလုပ္ငန္းရွင္ဆယ္ဦးတို့က က်ပ္သန္းေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ ရရန္ရွိေသးသည့္အေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းရွင္းရန္ကုန္-ေအာက္တိုဘာ၉

 ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏထံမွလုပ္ငန္းရွင္ဆယ္ဦးတို့က ၎တုိ႔ရရွိရန္က်န္ေနေသးသည့္ ပစၥည္းဖိုးႏွင့္လုပ္အားခေၾကြးေငြက်ပ္သန္းေပါင္း၁၁၁၆.၀၁ကို ကုမၸဏီဖက္ကမေပးေသးသၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္၊ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ ကုမၸဏီဖက္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္းေပးေခ်မည္ဟု ကတိၿပဳခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ဖက္မွေၾကြးပူမ်ားရွိေနသၿဖင့္ေက်နပ္သည္ အထိေၿဖရွင္းလာေစရန္အတြက္ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြား မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းယေန့နံနက္၁၀နာရီမွစတင္ကာစီတီးစတားဟိုတယ္ တြင္ျပဳလုပ္ေနေသာ စာနယ္ဇင္းရွင္းပြဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္၁၀ဦး က ၎တို႔ပါ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကင္းသာစီမံကိန္း၊ပုဗၺသီရိကုတင္-၃၀၀စီမံကိန္း၊မံုရြာ၊ၿမတ္ေတာ္ ၀င္၊တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ၊စသည့္စီမံကိန္းမ်ားတြင္စုိက္ထုတ္သံုးဆြဲခဲ့ေသာေငြမ်ားကိုမရရွိေသးျခင္းၿဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

SK -
Popular Myanmar News Journal
 

0 comments: