စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Tuesday, October 2, 2012

iPad Mini ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ဖြယ္ရိွဟုဆို

Apple ကုမၸဏီသည္ iPad Mini မိတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ဖိတ္ၾကားမႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရိွၿပီး ၎ထုတ္ကုန္သစ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ တရားဝင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ဖြယ္ရိွေၾကာင္း CNN Money မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 CNN Money သည္ အမည္မေဖာ္ျပထားသည့္ အထင္ကရ Apple ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ကိုးကားကာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေကာလာဟာလသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္ iPad Mini တြင္ ၇.၈၅ လက္မအရြယ္ display ပါဝင္လာဖြယ္ရိွၿပီး ၇ လက္မအရြယ္ tablet ေစ်းကြက္ရိွ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပဳလုပ္ထား ကာ တန္ဖိုးမွာလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၉ မွ ၂၉၉ အတြင္းသာရိွႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 Ref: Eweek

0 comments: