စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, March 16, 2012

ေတာင္ဥကၠလာ ၄ ရပ္ကြက္မီးေလာင္မွဳ.ေတာင္ဥကၠလာ ၄ ရပ္ကြက္ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းမ သုတ ၁ လမ္းတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မီးေလာင္ၾကြမ္းမွဳသည္ အိမ္ေၿခ ၁၀လံုး ေလာင္ၾကြမ္းခဲ့ၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ္ခန္႕တြင္ ၿငိမ္းသတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Eleven Media Group

0 comments: