စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, March 16, 2012

ကေလာၿမိဳ႕နယ္ကမၻားနီရြာမွရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္ေမႊးမွ ၾက႕ံခိုင္ေရးပါတီအားမဲမေပးလွ်င္ တစ္ရြာလံုး ဒုကၡေရာက္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္


ေက်ာ္ေမႊး (ကမၻားနီေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး)

ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ကမၻားနီရြာမွ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္ေမႊး (ခ)ထြန္းလင္း ကႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွလြဲ၍ အျခားေသာ ပါတီမ်ားအားမဲမေပးရ။ ေပးခဲ့ပါက တစ္ရြာလံုး ဒုကၡေရာက္သြားမည္ဟု ၂၈.၂.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ညေနပိုင္း တြင္ ေက်းရြာေခ်ာင္းကူးတံတားျပဳျပင္ေရး လုပ္အားေပးလာၾကေသာ ကမၻားနီအိုးသည္ရြာ၊ ဘုရားကုန္း ရြာ၊ ေတာင္ရြာ စေသာ ရြာသံုးရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အမိန္႔ေပးခဲ့ သည္ကို တာဝန္သိရြာခံလူငယ္ ေလးဦးမွေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ခံလူငယ္မ်ားထံလာေရာက္ရင္ဖြင့္သံကို ၾကား လိုက္ရသည္။

ထိုရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေက်ာ္ေမႊးသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွွီတုန္းကလည္း ရြာရွိလူအားလံုး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီဝင္ကပ္ျပား ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုကာ တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ေကာက္ခံ ကာရြာသားမ်ားအားပါတီဝင္အျဖစ္ အတင္းသြတ္သြင္းခဲ့သည္ကိုလည္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ကမၻားနီ ေက်းရြာအုပ္စု သရက္ပုေက်းရြာတြင္လည္း ရပ္ရြာမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးညြန္႔ ဝင္း အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ေက်ာ္ေမႊးတို႔က ဦးညႊန္႔ဝင္းအား ေျမေရာင္းစားသည္ ဟုဆိုကာ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္း၍ ျဖဳတ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးတင္ေျမာက္လိုေသာ လူတစ္ဦးသည္လည္း (ဦးတီးတူ) ႀကံံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာလူထုမွလည္း လံုးဝ လက္မခံသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ အထိ သရက္ပုရြာ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း မရွိေသးပါ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတုန္းကလည္း ကမၻားနီရြာမွ ထို ေက်ာ္ေမႊးကို ၿဖိဳးေရးအတြက္ UNDP မွ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစား လုပ္မႈႏွင့္ ေက်းရြာလူထုက တိုင္ၾကားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရာထူးမွထုပ္ပယ္လိုက္ေသာ္လည္း ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးသိန္းေဇာ္ ကိုေငြက်ပ္သံုးသိန္းႏွင့္အတူ ေက်ာက္ႏြားေတာင္အေရွ႕ဖက္ ထင္းရႈးေတာႏွင့္ကပ္လွ်က္ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအနီးတြင္ရွိေသာ ပလပ္ေျမကို ဦးသိန္းေဇာ္အမည္ျဖင့္ ေျမစာရင္းႏွင့္ေပါင္းကာ ၁၀၅ ေဖာက္ေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရာထူး မျပဳတ္ရန္လာဘ္ထိုးခဲ့ သည္ကို ရြာခံလူမ်ား အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥအား မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစလိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာတရား မဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ မည္မွ်ရွိေနသည္ကို မသိရေသးေပ။ တရားရံုးမ်ားတြင္ မတရားမႈ႕အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေသခ်ာစြာစီစစ္၍ တရားမွ်တစြာ စီရင္ျပဳျပင္ေစလို ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

By: Waiyan Winzaw

0 comments: