စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, March 24, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓါတ္ပံု TIME မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဖၚျပႏိုင္ဖို႔ ဓါတ္ပံုဆရာ Mr. Platonရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳေျပာျပခ်က္(ရုပ္/သံ)
၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီ TIME မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓါတ္ပံုေဖၚျပႏိုင္ဖို႔ ဓါတ္ပံုဆရာ Mr. Platon ျမန္မာျပည္ကို ၂၀၁၀ ဒီဇဘၤာလအတြင္းမွာ လာေရာက္႐ိုက္ကူးရင္း ရရွိခဲ့တဲ့အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းပါ။

mmcpမွ Greenwoodအားေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္..

0 comments: