စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Sunday, March 25, 2012

AYA Q-Remit Money Transfer( လႊြဲေငြေပးပို႔ျခင္း ႏွင္႔ လႊဲေငြလက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လႊဲေငြေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား)

Send Money To Myanmar the safe,fast and cost effective way AYA Quick Remit Money Transfer

AYA Q-Remit Money Transfer

က။ လႊြဲေငြေပးပို႔ျခင္း ႏွင္႔ လႊဲေငြလက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား


လႊဲေငြေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား။ ။

၁။ မေလးရွားႏိုင္ငံ (ကြာလာလမ္ပူ ႏွင့္ မလက္ကာျမိဳ႕မ်ားရွိ)AYA Quick Remit ေငြလႊဲဌာနသို႔ သြားေရာက္ရမည္။

၂။ နာမည္ အျပည္႔အစံု၊ ပတ္စ္ပို႔ နံပါတ္၊ work Permit (သို႔) ဗီဇာ (သို႔) immigration Card ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Send Application Form တြင္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ေပးရန္။

၃။ သင္၏ လႊဲပို႔ေငြ၊ ေငြလႊဲပို႔ခ ႏွင့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေငြလႊဲကုိယ္စားလွယ္သို႔ ျပည့္စံုစြာေပးအပ္ရန္။

၄။ စီးပြားမိတ္ဖက္၏ Send Application Form မိတၳဴ ၊ တာ၀န္ရွိသူလက္မွတ္အား မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ ႏွင့္ MTTN ( Money Transfer Transaction Number ) မ်ားကို လက္ခံထားရန္။

၅။ ေငြလႊဲလက္ခံမည့္သူကို ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ လႊဲအပ္သည့္ က်ပ္ေငြပမာဏ၊ ေငြထုတ္ယူရမည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ Transation Number စသည့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံစစ္ေဆးရန္လႊဲေငြလက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား။ ။

၁။ လႊဲေငြကို လက္ခံထုတ္ယူရမည့္ ဧရာ၀တီဘဏ္ခြဲမ်ား (သို႔) ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တစ္ျခားဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္

၂။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ လက္ခံရမည့္ ေငြပမာဏအား ေဖာ္ျပေပးရန္

၃။ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကပ္မူရင္း ယူေဆာင္လာရန္ ႏွင့္ ေငြလႊဲလက္ခံထုတ္ယူရန္ခ။ Service Locations

လႊဲေငြေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား

Kuala Lumpur

No.25, Jalan Medan Pasar,

50050, Kuala Lumpur, Malaysia

Telephone: (+60) 3 20721405

MELAKA

No.60, JALAN MUNSHI ABDULLAH,

71000 Melaka, Malaysia

Telephone: (+60) 5 0003488

လႊဲေငြလက္ခံႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား

ဘဏ္ခြဲ တည္ေနရာမ်ား

၁. ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ

၂. ရန္ကုန္

၃. မႏၱေလး

၄. မိတၳီလာ

၅. မံုရြာ

၆. ေတာင္ၾကီး

၇. မိုးကုတ္

၈. မူဆယ္

၉. ေမာ္လျမိဳင္

၁၀. စစ္ေတြ

၁၁. ပဲခူး

၁၂. ျပည္

၁၃. ပခုကၠဴ

၁၄. တာခ်ီလိတ္

၁၅. ျမိတ္

၁၆. လားရႈိး

၁၇. ေျမာင္းျမ

၁၈. ဘိုကေလး

၁၉. ျဖဴး

၂၀. ျမင္းၿခံ

၂၁. ျမစ္ၾကီးနား

၂၂. ပ်ဥ္းမနား

၂၃. ေပ်ာ္ဘြယ္

၂၄. ေအာင္ပန္း

၂၅. ေတာင္ငူ

၂၆. ေညာင္ေလးပင္

၂၇. ေရႊဘို

၂၈. ဘားအံ

၂၉. ဟသၤတ

၃၀. က်ဳိင္းတံု

၃၁. လြိဳင္ေကာ္

၃၂. ေကာ့ေသာင္း

၃၃. ဖားကန္႔

၃၄. ေမာင္းေတာ

၃၅. ဗန္းေမာ္

၃၆. မေကြး

၃၇. ပုသိမ္

၃၈. ျပင္ဦးလြင္

၃၉. ထား၀ယ္

၄၀. ကေလး

၄၁. ေက်ာက္ဆည္

၄၂. ေက်ာက္ပန္းေတာင္

၄၃. ျမ၀တီ


ဂ။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ေငြလႊဲပို႔မည့္သူ

- အမည္အျပည့္အစံု

- ပတ္စ္ပုိ႔နံပါတ္

- Work Permit / Visa / Immigration Card Number ႏွင့္ ကုန္ဆံုးမည့္ေန႔စြဲ

- ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

ေငြလႊဲလက္ခံမည့္သူ

- အမည္အျပည့္အစံု

- ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္

- ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ ေငြလႊဲထုတ္ယူလိုေသာဘဏ္ခြဲ ( Send Agent ရွိ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ေသာဘဏ္ခြဲစာရင္းအတိုင္း)

ဃ။ FEE
ေငြလႊဲေပးပို႔ရာတြင္ ေပးေခ်ရမည့္၀န္ေဆာင္ခ
Range (MYR)                                                             Transaction တစ္ခုအတြက္ ေပးရမည္႔ ၀န္ေဆာင္ခ
From                To
 1                     1,500                                                                       12
1,501                3,000                                                                       15
3,001                6,000                                                                       20

ေငြလႊဲလက္ခံရာတြင္ ေပးေခ်ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ

ဧရာ၀တီဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ထုတ္ယူျခင္း - ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။

ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဘဏ္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူျခင္း - ေငြလႊဲႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရပါမည္။

ေငြျပန္အမ္းျခင္းအတြက္ ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခ

RBHQ မွေန၍ ပံုေသ MYR 10 ကို လႊဲပို႔ထားေသာေငြမွ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

Ayeyarwady Bank_ facebook မွ

0 comments: