စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, March 24, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမိတ္ျမဳိ႔ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမိတ္ျမိဳ႕သို႕ မတ္လ၂၄ရက္ေန႕ ၁၀နာရီတြင္ Air Mandaly ေလယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ျမိတ္ျမိဳ႕သူ/သားမ်ားက တခဲနက္ၾကိဳဆိုၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ၿမိတ္ျမဳိ႔ေဒသခံျပည္သူလူထု(၁၅၀၀၀)ေလာက္ၾကိဳဆုိခဲ့ၾကတယ္လုိ႔သိရွိရပါတယ္။
၁၁နာရီခြဲမွာ  ျမိတ္ျမိဳ႕မွတဆင့္ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္သို႕စက္ေလွမ်ားနဲ႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

0 comments: