စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, February 6, 2013

၈၈ ရံုးက တဆင့္ ဥပေဒေရးရာ ကူညီေပးမယ္

ဓာတ္ပံု-88 Generation Students~~

 ယေန႔ ေန႔နံနက္(၁ဝး၃ဝ မွ ၁၁း၄၅ )နာရီအထိ၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႐ုံးခန္း၌ မ႑ိုဳင္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီမွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မ႑ဳိင္ဥပေဒ အကယ္ဒမီမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေရွ႕ေန(၁၈)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ကိုကိုႀကီး၊ ဥပေဒ ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုမာကီ၊႐ုံးအဖြဲ႔မွဴးကိုေဇာ္မင္းႏွင့္႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္ ကိုဥာဏ္လင္းတို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

 ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ေရး၊ ျပဳျပင္ေရး၊ ျပ႒ာန္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ျပည္သူ လူထု၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း အျပန္ အလွန္ ဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ခဲ့ၾကပါတယ္။

ပဏာမ သေဘာတူညွိႏႈိင္းခ်က္မ်ားအရ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႐ုံးခန္၌ တနလၤာ၊ ဗုဒၶၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ အလွည့္က်႐ုံးထိုင္ေပးၿပီး၊ လာေရာက္ တိုင္ၾကားေသာ ျပည္သူမ်ား၏နစ္နာမႈမ်ားကို လက္ခံၾကားနာ၍ ဥပေဒအႀကံေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမ်ားသို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ အခမဲ့ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 ေလာေလာဆယ္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အဆိုျပဳထားသူ ေရွ႕ေန (၂၅)ဦး ပါ၀င္ထားၾကပါတယ္။

0 comments: