စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, February 8, 2013

အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၀မ္းစာေရးအတြက္တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးနည္းပညာသင္တန္းေပးမည္

 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိအေျခ ခံလူတန္းစားမ်ား ၀မ္းစာအတြက္ တပိုင္းတႏိုင္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္း အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္း၊စားေသာက္ ကုန္အမ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ သင္တန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
““အဆိုပါကဲ့သို႔ နည္းပညာ သင္တန္းမ်ားေပးရျခင္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တံဆိပ္ အမ်ဳိးႏွင့္၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအစား သြင္းကုန္ အစားထိုးရန္အတြက္ ျပည္သူလူ ထုအတြင္း ယခုနည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြားေစကာထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္ လုပ္ႏုိင္ရန္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိတစ္ဦးက ““ဒီ သင္တန္းေတြကို တက္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္၊ သုဓမၼလမ္းမႀကီးမွာရွိတဲ့ အေသး စားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ကို စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္တယ္။ ဒီ ၀၁.၆၆၂၉၅၆ဖုန္းနံပါတ္ကိုလည္း စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္တယ္။ အသက္ အရြယ္ကန္႔သတ္ထားတာမရွိဘူး။ ပညာအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ ထားတာမရွိဘူး။ဘယ္သူမဆို တက္ လို႔ရတယ္။ 
ဒီသင္တန္းေတြတက္ ၿပီးၿပီဆိုရင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ နဲ႔သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေတြကို ပါေပးမွာပါ သင္တန္းကိုတစ္ ေယာက္ခ်င္းလည္းတက္လို႔ရတယ္။ အမ်ားနဲ႔လည္းတက္လို႔ရတယ္””။ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ယင္းသင္တန္းမွၿပီးစီးပါက လည္း လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား ကို အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာနမွ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


The Hot News

0 comments: