စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, February 9, 2013

၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းပြင့္လင္းခရီးစဥ္....

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ မင္းကုိႏုိင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊(၈)ရက္ နံနက္(၈း၃၀)နာရီတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕မွထြက္ခြာလာခဲ့ရာ နံနက္(၁၀း၃၅)နာရီ၌ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး မြန္းတည့္(၁၂း၀၀)နာရီတြင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ မင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ကန္ႀကီးလမ္းေထာင့္ ကြင္းျပင္၌က်င္းပသည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းခရီးစဥ္ ေဟာေျပာပြဲကုိတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ကုိမာကီက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ခရီးစဥ္တြင္လုိက္ပါလာေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ေပးသည္။ ၄င္းေနာက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီးတုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႔အစည္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏သိရွိလုိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲဆုိင္ရာမ်ားကုိ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီးတုိ႔က ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းခရီးစဥ္အျဖစ္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

0 comments: