စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, February 8, 2013

"ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား" ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူရဲ႔ အြန္လိုုင္းေရးသားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းမည္

"ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား" ဆိုုတဲ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူရဲ႔ အြန္လိုုင္းေရးသားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းမည္။

ဥကၠဌ - ဦးျမျငိမ္း(ျပည္ေထာင္လႊတ္ေတာ္ ဒု-နာယက)
ဒု - ဥကၠဌ - ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ)

အဖြဲ႔၀င္မ်ား-

ေဒါက္တာ စိုးရင္
ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး
ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္
ဦးေအာင္ဆန္း
ဦးေအာင္ျငိမ္း
ဦးခိုင္ေမာင္ရည္
ဦးကံညြန္႔
ဦးသိန္းညြန္႔
ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာသန္း
ဦးအုန္းၾကိဳင္
ဦလွေဆြ
ဦးသိန္းဦး
ဦးစန္းလြင္
ေဒၚၾကင္စန္း
ဦးမင္းေဆြ

0 comments: