စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, February 1, 2013

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၆/၂၀၁၃ ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ KIO ဗဟုိေကာ္မတီမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကုိ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ေနျဖင့္လည္း အမ်ားျပည္သူ လုိလားေတာင္းတေနသည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု အေလးအနက္ ယုံၾကည္ထားပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 ထုိ႔အျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား ညီေနာင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ KIO/KIA အဖြဲ႕တုိ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ႀကဳိးပမ္းေနမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကဳိဆုိၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္၍ KIO/KIA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

0 comments: