စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, July 26, 2012

ၿမိဳ႕လယ္ရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေရး သာစည္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည္႔လည္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခြင့္ရၿပီ
သာစည္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္အား
ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည္႔လည္
ခြင္႔ကို သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာငး္ သိရသည္။

သာစည္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္ရွိ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္အား ၿမိဳ႕တြင္းမီးေဘး
အႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထုတ္ေပးပါရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ
ဆႏၵျပဳျခင္းကို ယခင္ မိတၳီလာ NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ေရြး
ခ်ယ္ခံခဲ႔ရေသာ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအးႏွင္႔ သာစည္ၿမိဳ႕ေန ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္တို႔မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကုိဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းစက္သံုးဆီဆိုင္သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ
ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ
စက္သံုးဆီဆိုင္အေဟာင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထားရွိေသာ ေျမေအာက္သိုေလွာင္ခန္း၊ ဓါတ္ဆီဂါလံ
၂၀၀၀ ဆန္႔ တစ္လံုး၊ ဒီဇယ္ဆီ ဂါလန္ ၁၀၀၀ ဆန္႔ တစ္လံုးအျပင္ ပုဂၢလိကလက္ထက္တြင္ ေျမေအာက္
သိုေလွာင္ကန္ ဂါလန္ ၄၀၀၀ ဆန္႔ ႏွစ္လံုး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ
မီးေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္၍ ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းကုမၸဏီအေနျဖင္႔ မီးေဘးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ ေရသိုေလွာင္ကန္
ဂါလန္ ၁၀၀၀၀ ဆန္႔အပါအ၀င္ ေျမေပၚကန္ေလးကန္ ထားရွိၿပီး မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ၊ စက္သံုးဆီမီးျငွိမ္းသည့္
ေဆးရည္မ်ားကို မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ထားရွိထားေၾကာငး္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal
 

0 comments: