စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, July 26, 2012

“ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္ မျဖစ္ေရး” သူရဦးေရႊမန္း သတိေပး


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ ေဆြးေႏြးသူ အမတ္ဦးေရ ၄၅ ဦးျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ အဆိုတခုျဖစ္ေသာ “လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရး တရားမွ်တစြာ

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္” အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး စဥ္ ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္ မျဖစ္ေရး ထိန္းေက်ာင္းသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြတ္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ၿပီး ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အလွည့္က်သည့္ ဦးေရႊမန္းက ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ထိုသို႔ ေျပာသြားျခင္း ျဖစ္သည္။“ဒီမိုကေရစီဟာ အမ်ားၾကိဳက္တဲ့ အမ်ားပိုင္ပါ။ ျပည္သူမ်ား ပိုင္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ တဦးတေယာက္ တဖြဲ႔ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းျပကာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္၍ မရႏိုင္ပါ။ စနစ္မက်စြာ ေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာ စည္းစနစ္ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္ မျဖစ္ေရးကိုလည္း သတိျပဳ ထိန္းေက်ာင္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။ဦးတင္ထြဋ္၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ လယ္သမားမ်ားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မွ သိမ္းပိုက္မႈမ်ားအား အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးေရႊမန္းက ၿခံဳငံုသံုးသပ္ျပရာတြင္ ေျမပံု၊ စာရင္းဇယား တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေကာင္ထည္ေဖၚရာတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ/မရွိ၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရွိ/မရွိ ဆိုတာေတြဟာ ျပႆနာ ရွိျခင္း/မရွိျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုလည္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေနာက္တြန္႔ရန္ မျဖစ္ေၾကာင္း ကို “ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔အားလုံးက သတိႏွင့္ဆင္ျခင္ကာ သင္ခန္းစာယူၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးခရီးကို ရဲရဲတင္းတင္း ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တြန္႔ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး” ဟုလည္း ေျပာသြားခဲ့သည္။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိလာမည့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးမွာ

ေဒါသ၊ အာဃာတ၊ ရန္ၿငိဳးမ်ား ကင္းကင္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ

ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္လည္း သူရဦးေရႊမန္း က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားသည္။

0 comments: