စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, February 18, 2012

(၇-၂-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၏ အဆိုအေပၚ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ (ထိန္လင္း)


(ခ်င္းမိုင္)- ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အဆိုတင္သြင္းခ်က္ကို အႏုလုံပဋိလုံ ဖတ္ရႈ ေလ့လာျပီးသကာလ ဒီေဆာင္းပါး ျဖစ္ေပၚလာရေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပလိုပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္းဟာ သာမန္ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႕ အဆိုတင္သြင္းဖို႕ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္လည္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အေနနဲ႕ အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တာကို သိရွိရလို႕လည္း ေလးစားမိပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆိုအျပည့္အစုံကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒျပဳ မ႑ဳိင္တြင္ Capacity Building မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိသျဖင့္ စိတ္မေကာင္း ျခင္း ၾကီးစြာလည္း ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ စာေရးသူဟာ လက္ရွိျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ မွာ မည္သည့္ဘက္တြင္မွ ပါ၀င္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ အားေပးကူညီ ျခင္း မျပဳဘဲ စစ္တုရင္ ကစားပြဲတစ္ခုကို ေဘးမွထိုင္ၾကည့္ေနသည့္ အေျခအေနသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ဤသို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရႈျမင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟုလည္း စဥ္းစားမိျပန္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားအရ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲႏုိင္ၾကပါတယ္္။ ဒီေဆာင္းပါးဟာလည္း လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ရဲ႕ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆေသာ္ ရႏိုင္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ၾကံ႕ဖြံ႕ေလာ-ဒီခ်ဳပ္ေလာ-တတိယလႈိင္းေလာ
သူရဦးေရႊမန္းဟာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတစ္ဦး ဆိုတဲ့ ပုံရိပ္ကို အထင္ အရွားပုံေဖာ္လာသည့္အျပင္ ယခုအဆိုတင္သြင္းမႈ၌ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို တိုက္ရိုက္ရည္ ရြယ္ေသာ Political Challenge ကို ေျခလွမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္လို႕ ရႈျမင္ရပါတယ္။ တစ္ခုေကာင္းတာက ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဦးေရႊမန္းနည္းတူ ၾကံ႕ဖြံ႕ Platform နဲ႕ တက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီအေျခခံခ်င္းတူေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႕ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ လူပုဂၢဳိလ္၊ ပါတီမ်က္ႏွာ မၾကည့္ဘဲ သန္း(၆၀)ေသာ ျပည္သူတို႕၏ မ်က္ ႏွာကိုသာ ၾကည့္သည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးဟာ အေတာ္ပင္ လင္းပြင့္လာခဲ့ျပီဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ငါစည္း ျပတ္ေအာင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဦးေရႊမန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ မည္သည့္ဘက္တြင္ ရပ္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနပါသလဲ။ ၾကံ႕ဖြံ႕ေလာ၊ ဒီခ်ဳပ္ေလာ၊ တတိယလႈိင္းေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းနဲ႕ Emotional Quotient ၏ လားရာတို႔ကို အမွန္ အတိုင္း ၾကည့္လွ်င္ ဦးေရႊမန္း ဘာလဲ ဘယ္လဲကို ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ၏ ေျဖရွင္းခ်က္သည္ လစာ၊ လုပ္ခ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းေလာ

အဂတိလိုက္စားမႈဟူသည္ကုိ တိုက္ဖ်က္ရာ၌ လစာ၊ လုပ္ခသည္ အဓိက အေၾကာင္း ရင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ မည္သည့္ပညာရွင္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းကိုင္ၾကီးမ်ားက ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ။ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို လစာ၊ လုပ္ခ တိုးျမွင့္ေပးရုံျဖင့္ ေျပလည္သြားမည္ဟု စာေရးသူ မထင္။ ယခုေနာက္ဆုံး လႊတ္ ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းမ်ားအရ ျပည္ပေၾကြးျမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ စုစုေပါင္း (၁၁)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွ္ိသည့္အျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ နဲ႕ခ်ီျပီး ရွိခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လစာတိုးျမွင့္ေပးရာမွာလည္း ဒီလိုမ်ဳိး၊ ဦးေရႊမန္း ေျပာသလိုမ်ဳိး အစိုးရက အဂတိလိုက္စားမႈေတြ တားဆီးဖို႕ လစာတိုးေပးပါ ဆိုတဲ့ ေတာင္း ဆိုခ်က္က ပညာရွင္ ဆန္သလား၊ လက္ေတြ႕က်သလား ျပန္ၾကည့္ဖို႕ လိုပါတယ္။ တစ္ကယ္တမ္း ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီ တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးရပါမယ္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပဲ ဒီဥပေဒမွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မ ရွင္ ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ျပဌာန္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ အစိုးရဘက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္း လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေတြကို တိက်ခိုင္မာတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးအပ္ရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ သီး ျခားလြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ေသးသည္မဟူ ၾကီးသည္မဆို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းရပါမယ္။ သူတို႕ကို ခိုင္မာတဲ့ လစာ၊ စရိတ္ေတြ ခ်ီးျမွင့္ေပးရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မယ့္ ယႏၱရား တစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းျပီး ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ၀န္ထမ္းေတြလာဘ္ မစားဖို႔ လစာေတြ တိုးသင့္ရင္၊ တိုးေပးႏုိင္ရင္ တိုးေပးရပါမယ္။ ျပီးေတာ့လည္း အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာမွာ (၁)ယင္းေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္ အဂတိတရား ကင္းရွင္းရမယ္၊ (၂) ရဲတပ္ဖြဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအရေသာ္လည္း ေကာင္း ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ရမယ္၊ (၃) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တိက်ခိုင္မာစြာနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရမယ္၊ (၄) အစိုးရအပါ အ၀င္ အားလုံးကလည္း အဆုံးစြန္ထိတိုက္ဖ်က္သြားဖို႕ အာမခံႏိုင္ရမယ္၊ (၅) ယင္းေကာ္ မရွင္ကို ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ စနစ္ ရွိရမယ္၊ (၆) လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈကို ရြံ႕ရွာမုန္းတီးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒါေတြကို လႊတ္ ေတာ္ဘက္က အေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ဖို႕လည္း လိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းရာမွာ လည္း Universal Model, Investigative Model, Parlimentary Model, Multi-Agency Model သတဲ့ ေမာ္ဒယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ ဘယ္ပုံစံက ကိုက္ညီမလဲ ျပန္ၾကည့္ ဖို႕ လိုတယ္။ (ဒါက အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ပါ။)
ေနာက္တစ္ခ်က္က လစာတိုးျမွင့္ေပးေရး ဆိုတဲ့အခ်က္။ ဆိုေတာ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ LDC ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္၊ အေၾကြးဗလဗ်စ္ ရွိေနတယ္၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ သိပ္ကို မ်ားလြန္း ေနတယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအႏၱရာယ္ ရွိေနေသးတယ္၊ ကုန္သြယ္မႈ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသး ဘူး၊ မက္ခရိုစီးပြားေရး ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ လိုေသးတယ္။ (မက္ခရိုစီးပြားေရး ကို နားလည္ရင္ ဒီစကားမ်ဳိး ေျပာထြက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ထင္တယ္)။ မက္ခရိုစီးပြားေရး မွာ ဂ်ီဒီပီ၊ ဂ်ီအင္န္ပီ၊ ေငြလဲႏႈန္း၊ ဘဏ္မ်ားအေနအထား၊ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္သတၱိ၊ အရင္းအျမစ္၊ လူဦးေရ၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕စားသုံးမႈ၊ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းအား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႕ စုေဆာင္းေငြ၊ ျပည္ပေၾကြးျမီ အမ်ားၾကီး တြက္ခ်က္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ ေဒတာတစ္ခု တည္း၊ ျဖစ္ခ်င္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ (ဒါက အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္တယ္။)

ျပည္ပေရာက္ အလုပ္သမားျပႆနာ

ျပည္တြင္းမွာ လစာႏႈန္းထားေတြ နိမ့္က်ေနလို႕ ျမန္မာေတြ ျပည္ပသြားလုပ္ကိုင္ေန ရတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကေတာ့ သဘာ၀ယုတၱိနဲ႕ ကင္းကြာလြန္းေနတာကို ေတြ႕ရွိရ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျပည္ပသြားျပီး လုပ္ေနၾကရသလဲ။ စာေရးသူတို႕ ခ်င္းမိုင္မွာရွိတဲ့ သူေတြ က ဒီအခ်က္ကို ပိုျပီး သိႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ မရွိလို႕ ရွိတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို စီးဆင္းရတာ ျဖစ္တယ္။ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈနိမ့္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီျပႆနာ အနည္းနဲ႕ အမ်ား ရွိေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို အေကာင္းျမင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထား၀ယ္၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္ စက္မႈဇုန္ ေတြ ေပၚလာရင္ ဒီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ျပီး လုပ္ကိုင္ၾကဖို႕ ျပင္ဆင္ေနၾက သလို ယိုးဒယားလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ျမန္မာေတြ ျပန္သြားရင္ Labour Shortage ျဖစ္မွာ ကို ေတြးပူျပီး စက္ရုံေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းဖို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စဥ္းစားေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ျမန္မာေတြ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာလည္း လုပ္ခ၊ လစာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရ သလား ေမးရင္ မရဘူးလို႕ ေျဖရမွာ ျဖစ္တယ္။
ယိုးဒယားေတြ မလုပ္ခ်င္တာမွန္သမွ် ျမန္မာေတြ လုပ္ေနရေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ဆီ မွာမွ ဒီအလုပ္ေတြ မရွိတာ။ ဆန္ရွင္ပိတ္ထား တာလည္း တစ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို သိဖို႕ လိုအပ္တယ္။ FDI ေတြ ျမန္မာနုိင္ငံကို စီး၀င္လာရင္ ဒီကိစၥအလိုလို ေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္သြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဘာလုပ္ရမလဲ။ ကိုယ့္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေတြ လုပ္ေပးဖို႕ လိုတယ္။ ဦးသိန္း စိန္လက္ထက္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြကို ဂရုတစိုက္ရွိလာတာကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳဖို႕ လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျပည္ပေရာက္လုပ္သားေတြကို ေစတနာနဲ႕ လုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္ျပီး ဥပေဒ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိေသးဘူး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႕ တရား၀င္ ပဋိဥာဥ္ေတြ မရွိေသးဘူး၊ ဒါေတြကို လႊတ္ေတာ္ဘက္က လုပ္ေပးဖို႕ လိုတယ္။ (လစာ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို လက္ညဳိးထိုးတာကေတာ့ သာမန္လူျပိန္းအေတြး ဆန္လြန္းေနတယ္လို႕ ျမင္တယ္။)

လူဦးေရစာရင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာကို အတိအက် ေကာက္ခံႏိုင္ ျခင္း မရွိဘဲ ပုံေသနည္းနဲ႕ တြက္ခ်က္လာခဲ့တာ စစ္အစိုးရသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးပဲ ျဖစ္တယ္။ တေလာက ဦးခင္ရီက ဒါေတြကို ကုလသမဂၢနည္းပညာ၊ ပံ့ပိုးမႈနဲ႕ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ဆိုတာ ေတြ႕ရွိရတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လ၀က က တင္ျပထားျပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ (၄)ႏွစ္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ Data Base တည္ေဆာက္ျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ ဖြား/ေသ စာရင္းေတြ Update လုပ္ဖို႕ေတြ ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ ဦးသိန္းစိန္ဘက္က ၾကည့္ရင္ အေတာ္ ကေလးကို လြဲေခ်ာ္ေနတာ ေတြ႕ရွိရတယ္။


ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား
ဦးသိန္းစိန္ တက္လာကာစ စျပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုတာဟာ မိုက္ခရိုစီမံကိန္း ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႕ လုံေလာက္ျပီလားဆိုေတာ့ မလုံေလာက္ေသးဘူး။ လယ္ ယာက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ အစိုးရသစ္က ေျမစမ္း ခရမ္း ပ်ဳိးေနတဲ့ အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အရန္ဆန္စီမံကိန္း၊ ေျမယာဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဥပေဒ၊ အေသးစားေခ်းေငြ စတဲ့ တိုးတက္မႈအသစ္ေတြကို ေတြ႕ရွိရေပမယ့္လည္း မလုံ ေလာက္ေသးတာ မွန္တယ္။ လစာတိုးျမွင့္ေရးက ေရးခဲ့သလိုပဲ မက္ခရိုလယ္ဗယ္လ္နဲ႕ သုံး သပ္မွ နီးစပ္ႏိုင္မယ္။ ဘဏ္ေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေနျပီလား၊ လယ္ယာအေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထြန္းကားျပီလား၊ ထြန္းကားေစမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ ရွိျပီလား။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ဒါေတြ လုပ္ေပးဖို႕ လိုမယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြမွာ သြင္းအားစုက အစ အစိုးရဘက္က ပံ့ပိုးေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ ကုလသမဂၢက တိုက္တြန္း ထားတဲ့ Public-Private Partnership-3P ကို မသိလို႕ ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆ တယ္။ အခုဆိုရင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္၊ ေအဒီဘီ စတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေလ့လာခ်က္ေတြ ေဆာင္ရြက္လို႕ ရျပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အိုဘားမား အစိုးရက ေၾကညာတယ္။ ဒါဟာ အခြင့္ေကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ေပါင္း ျပီး မက္ခရိုစီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကို Reconstruction လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးရဲ႕ အဓိက အင္အားစု ျဖစ္တဲ့ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား အေရးကိစၥကို မဟာဗ်ဴဟာ က်က် စဥ္းစားေတြးေခၚျပီး သုံးသပ္ဖို႕ လိုတယ္။ အစိုးရဘက္က မလုပ္ႏိုင္ရင္၊ မလုပ္ခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေကာ္မတီေတြက လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ျပီးရင္ ဥပေဒ ေရး ဆြဲ အစိုးရကို လုပ္ခိုင္းလို႕ ရတယ္။

Transactional Cost ျပႆနာ
အစိုးရကို ေထာက္ျပဖို႕ ဆိုရင္ ဒီလို လူျပိန္းေျပာ ေျပာဖို႕ မေကာင္းဘူးလို႕ ျမင္တယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြအလိုက္ ဘယ္ဌာနမွာ Transactional Cost ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ ႏႈန္းစီ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အခ်က္အလက္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ ေထာက္ျပဖို႕ လိုတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္ True News ဂ်ာနယ္မွ ဖတ္မိသမွ် ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ စီးပြားေရးလုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ ဌာနေတြကို အမ်ားပိုင္ေျပာင္းမယ္လို႕ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ဆန္ရွင္ ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ တစ္ၾကိမ္လုပ္တိုင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ တစ္ၾကိမ္လုပ္တိုင္းမွာ Transactional Cost ၃၀% ရွိေနတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒီလိုပဲ ငါးလုပ္ငန္းမွာဆိုရင္ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ (၂၀%)ေက်ာ္ ရွိေနတာကို ၾကားသိရတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကိုလည္း တိတိက်က် တြက္ခ်က္ျပီး ေထာက္ျပဖို႕ လိုတယ္။ အစိုးရကလည္း ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ ရွင္သန္လည္ ပတ္လာခဲ့တဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားၾကီးတစ္ခုလုံး ေျပာင္းလဲဖို႕ လုပ္ဖို႕လိုတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရမယ္။ Capacity ျမွင့္တင္ဖို႕နဲ႕ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္ဖို႕ လက္ဆမွန္ဖို႕ေတာ့ လိုမယ္။ ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ေပးျပီး ဒီ Transactional Cost ေတြ က်ဆင္းသြားေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ အစိုးရကို Law နဲ႕ ထိန္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လူၾကားေကာင္းေအာင္ အစိုးရကို လက္ညဳိးထိုးျပီး အျပစ္ပုံခ်ေနတာမ်ဳိးက လႊတ္ ေတာ္သမိုင္းမွာ အရုပ္ဆိုးသြားေစမွာ ျဖစ္တယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွား လာတာကို အားလုံးသိတယ္။ ဦးေရႊမန္း ေျပာခ်င္တာက ဦးသိန္းစိန္ကိုလား၊ နယကကို လား မရွင္းဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ထား၀ယ္နဲ႕ သီလ၀ါ ေက်ာက္ မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရုံေတြ ဖ်က္သိမ္းျခင္းေတြဟာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္တယ္။ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ထပ္ဆင့္တိုးျပီး လုပ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသံေတြက်ယ္ လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က အရႈံးေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြ မူ၀ါဒေျပာင္းသြားတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ေဒၚလာလဲႏႈန္းကို ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႕တြက္တာေတြ၊ စက္ရုံေတြ ရႈံးရင္ ဘတ္ဂ်က္ ခ်မေပးေတာ့ဘဲ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕ ရယူ လည္ပတ္ဖို႕ လုပ္ေနတာေတြ ၾကားသိရ တယ္။ ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းေပးတာေတြ၊ အမ်ားပိုင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတာေတြ ေတြ႕ျမင္ေန ရတယ္။ ဒီစက္ရုံေတြကလည္း ဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္ နံပါတ္(၃)အေနနဲ႕ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ အခု လုပ္ေနတာေတြက FDI ကို အေလးေပးတဲ့ အထူးဇုန္စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္။

Systematic Omitted Speech

ေျပာသင့္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကီးစိုးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ လက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးကို လူတစ္စုတည္းက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြ အဓိကျဖစ္တယ္။ ဦးေရႊမန္းက ဘာျဖစ္လို႕ ဒီကိစၥကို ထည့္မေျပာသလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အေျဖက ရွင္းေနတယ္။ Red Link, ဧရာေရႊ၀ါ၊ ေဇကမၻာ ဒီအုပ္စုေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အစုံကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးထားတယ္။ မိသားစုစီးပြားေရးအင္ပါယာႀကီး ၾကီးထြားေန တာကိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႕ မေျပာသလဲ။ ေျပာရရင္ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ရွားရွား ပါးပါး Clean ျဖစ္တာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္ အင္ တာဗ်ဴးမွာ ထည့္ေျပာသြားတာ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဦးေရႊမန္းကို ဘာျဖစ္လို႕ အဲဒီလို ရည္ညႊန္း ျခင္း မျပဳတာလဲ။ ေဒၚစုဟာ အျမင္က်ယ္တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တာနဲ႕အညီ ဒီလို ခ်ီး က်ဴးတယ္ဆိုတာ ရွားပါး ျဖစ္ရပ္လို႕ ဘန္ေကာက္က သံတမန္ေတြက ေျပာေနၾကတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကို ယုံတယ္ လို႕ ေျပာခဲ့တဲ့ ေဒၚစုဟာ ဦးေရႊမန္းကို ယုံတယ္လို႕ ဘာျဖစ္လို႕ မေျပာတာလဲ။ စာေရးသူ စဥ္းစားၾကည့္မိေတာ့ အေတြးက အမွ်င္တန္းေနမိတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာ ဦးသိန္းစိန္တစ္ေယာက္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ Challenge Speech နဲ႕ ဖိအားေတြ က် ေရာက္ေနမွာကို စဥ္းစားမိတယ္။ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႕က်င္တဲ့ စာေရးသူအေနနဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ အေၾကာင္း ၾကားသိရသမွ်နဲ႕တင္ ပုဂၢဳိလ္ေရး ေလးစားမႈ ရွိတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ Eleven Media CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၈၈ အေရးအခင္းတုန္းက ဒုတိ ယဗိုလ္မွဴးၾကီးသိန္းစိန္ဘ၀တုန္းက ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ေကာင္းကြက္ေတြကို တစ္ေလာက သူ႕ ဂ်ာနယ္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာတာကို သတိထားမိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြဆီက ၾကားသိရသမွ်မွာလည္း ဦးသိန္းစိန္ နာမည္က ေကာင္းေနတယ္။

တစ္ခုရွိတာက ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေဒၚစုကိုလည္း မပုတ္ခတ္ခဲ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကို လည္း မပုတ္ခတ္ခဲ့ဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း မပုတ္ခတ္ခဲ့ဘူး၊ စစ္အုပ္စုကို ျပန္ျပီး မပုတ္ခတ္ခဲ့ဘူး။ အေမရိကန္နဲ႕ တရုတ္ကိုလည္း မပုတ္ခတ္ခဲ့ဘူး၊ သူ႕အလုပ္ကိုသူ လုပ္ ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူလုပ္တာ ေတြက ေအာင္ျမင္တယ္။ လူထုၾကဳိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း စာေရးသူတို႕ ဒီမွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕သြားျပီး ေဒၚစုနဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံ တဲ့ ဆႏၵျပပြဲ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စု၀င္ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ ေတြကို ၾကည့္ျပီး ေထာက္ခံခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ပုဂၢလိက သန္႕ ရွင္းစင္ၾကယ္မႈဟာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္မယ္လို႕လည္း ယူဆတယ္။ တစ္ျပည္လုံး မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစုလိုပဲ လူထုေထာက္ခံမႈ ရေနတာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံကို လာသြားတဲ့ ဟီလာရီကလင္တန္ေျပာတာ သိပ္ေကာင္းတယ္၊ ဦးသိန္းစိန္ကို လုပ္ရပ္ကိုၾကည့္ျပီး အကဲျဖတ္သြားမယ္ဆိုတာ။ အခုလည္း လူထုက ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ လုပ္ ရပ္ေတြကို ၾကည့္ျပီး အကဲခတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အေျပာေတြကို ၾကည့္ျပီး ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ျဖစ္လာေတာ့ ေျပာတဲ့ မိန္႕ ခြန္းေတြက မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ သိပ္ကိုက်တယ္။ သေဘာတရားေတြ၊ သီအိုရီေတြ၊ လက္ေတြ႕ အျဖစ္မွန္ေတြကို မူတည္ျပီး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တဲ့ မိန္႕ခြန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ အခု ဦးေရႊမန္းေျပာေနသလို လက္တန္းမိန္႕ခြန္း မဟုတ္ဘူးလို႕ ျမင္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို ေျပာလိုက္တိုင္း လူထုက ေထာက္ခံတာ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ကယ္ လုပ္ မလုပ္ ဆိုတာကို၊ အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္း အက ကေတာ့ ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ျဖစ္/မျဖစ္ ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ရပ္ကိုၾကည့္ျပီး ဆုံးျဖတ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ စာေရးသူက ေတာ့ အခု ဘန္ေကာက္မွာ ေျပာေနဆိုေနတာေတြကို ၾကည့္ျပီး ဦးသိန္းစိန္အတြက္ စိတ္ မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္။
ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ခ်ဳိ႕က အားရ၀မ္းသာနဲ႕ ဦးေရႊမန္းက ေဆာ္လိုက္တာ ဦးသိန္းစိန္ ေတာ့ အလဲလဲ အကြဲကြဲ ျဖစ္ေနျပီ ဆိုျပီး ေျပာေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ေဘးတိုက္အျမင္ရွိတဲ့ ပညာတတ္ေတြကေတာ့ ဘာပဲ ေျပာေျပာ တစ္ပါတီတည္း၊ စစ္အုပ္စု တစ္စုတည္း လာခဲ့ တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း ကမၻာသိေအာင္ ဒီလို မေျပာသင့္ဘူး၊ ေျပာတဲ့မိန္႕ခြန္း (သူတို႕ကေတာ့ Speech ဟု ေျပာၾကသည္၊ ဦးေရႊမန္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုတင္သြင္း ျခင္းသာ ျဖစ္ သည္)ကလည္း မိုက္ခရိုလယ္ဗယ္ေလာက္ပဲ ရွိျပီး မက္ခရိုလယ္ဗယ္မမီဘူး၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ဘာမွ မပါဘူး၊ လူျပိန္းၾကဳိက္ အေပါစား စည္းရုံးေရးသာ ျဖစ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ကို အက်ပ္ေတြ႕ေအာင္ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတယ္။

Brain Storming

သူတို႕ေတြနဲ႕ စကားေျပာျပီး ျပန္လာေတာ့ စာေရးသူမွာ Brain Storming လုပ္ေနမိ တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သတိထားမိတာက ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သတင္းေတြ၊ လုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ျပီး စာေရးသူရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဦးသိန္းစိန္ကို ေလးစားေနမိတာကို အခုမွ သတိထားမိတယ္။ ဒါဟာ လည္း လုပ္ယူတာမဟုတ္ဘဲ သူ႕ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ တစ္ဘက္သားအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာ၊ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ စတဲ့ ၾကားသိရသမွ် အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို အေျခခံျပီး သူ႕ဘာ သာသူ အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာတာမ်ဳိးပင္။

ပထမေတာ့ ဦးေရႊမန္း အဆိုတင္သြင္းခ်က္ကို ဖတ္ျပီး စစ္အုပ္စု၀င္ေဟာင္း၊ ထိပ္ တန္းေနရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ေယာက္က ဒီလိုမ်ဳိးေျပာတာကို ေတြ႕ရေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ ေပၚလာတာက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို သူမ်ားႏုိင္ငံက သံတမန္ ေတြ၊ ပညာတတ္ေတြနဲ႕ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကဆိုၾကျပီး တစိမ့္စိမ့္ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္လာရပါတယ္။ Populism သေဘာမ်ဳိး သာမန္ လူျပိန္းၾကဳိက္ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္ မွန္းထားလွ်င္ မွားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မွန္းဆၾကည့္မိေတာ့ ပိုပိုျပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဦးသိန္းစိန္ဟာ စာေရးသူတို႕ ႏုိင္ငံရဲ႕ အၾကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ စာေရးသူသာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ေနရာ ၀င္ျပီး ခံစားၾကည့္ရလွ်င္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ လုပ္ရပ္ကို Political Assassination လို႕သာ ယူဆမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈ ဟူသည္ ပုဂၢလိက အားနည္းခ်က္၊ ျပစ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ တိုက္ခိုက္ရုံသာမကပါ။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကလည္း ဒီလို ပုဂၢဳိလ္ေရး ထိုးႏွက္ ေလာက္ေအာင္လည္း ျပစ္ခ်က္က မရွိေလေတာ့ လက္ေအာက္ရွိ အစိုးရဌာနမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ သမၼတလုပ္သူကို ေခ်ာင္ပိတ္မိေစေသာ နည္းလမ္းဟာ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူ ကေတာ့ ဒီလိုပဲ ခံစားမိပါတယ္။

ေျပာရလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံတကာကပါ အေကာင္းပဲ အျမင္ ခံေနသူ မဟုတ္လား။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ စာေရးသူတို႕ ေလးစားျမတ္ႏိုးရတဲ့ ေဒၚစု ကိုယ္ တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးရသူ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ မ႑ဳိင္ၾကီးတစ္ရပ္ကို ဆြဲကိုင္ ထားတဲ့ ဦးေရႊမန္း မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေပမေပါ့။ စာေရးသူ ရရွိထားေသာ၊ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ ဖတ္ရႈထားေသာ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီစည္းမ်ဥ္းမွာေတာ့ ပုဂၢဳိလ္ေရးအက်ဳိးထက္ ပါတီအက်ဳိး၊ ပါတီ အက်ဳိးထက္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို အေလးထားဖို႕ ပညတ္ထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ဘယ္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ ဒီလိုေျပာရတာလဲ။ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးလား သူ႕အက်ဳိး လား-စာေရးသူကေတာ့ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေတြးၾကည့္ေတာ့ ဒီလိုပဲ အေျဖရလာတယ္။ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ဆိုရင္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ Capacity က မႏိုင္၀န္ ထမ္းေနရတာမ်ဳိး ျဖစ္ေန တယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ လူျပိန္းၾကဳိက္ အစိုးရပုတ္ခတ္ေရး ေဆာင္းပါးရွင္ေတြ လို ျဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဆိုတဲ့သူဟာ ဒီလိုမ်ဳိး အက်ဳိးနဲ႕အေၾကာင္း ေရေရရာရာ မဟုတ္ဘဲ လူျပိန္းၾကဳိက္ ေလွ်ာက္ေျပာေနရမယ့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး။ မဟာဗ်ဴဟာက်က်၊ နည္းဗ်ဴဟာ မွန္မွန္ ေျပာၾကားသြားႏုိင္တာမ်ဳိး မရွိဘူး။ သူ႕အက်ဳိးအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားျပီလို႕ ဆိုႏိုင္တယ္။ စာေရးသူ တစ္ေယာက္တည္း ခံစားခ်က္အရ ဆိုရင္ ဦးေရႊမန္း ဒီလို တိုက္ခိုက္လိုက္တဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ကို အျပစ္မျမင္ဘဲ ပိုလို႕ပင္ စာနာေထာက္ထားမိပါတယ္။ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ပါ။ တေလာကပဲ စင္ကာပူမွာ ေဆးကု လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲဆိုတာကို ေတြးမိတဲ့အထိပါပဲ။

ျပန္ျပီးခ်ဳပ္ရရင္ ဦးေရႊမန္းဟာ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႕ ယမ္းပစ္လိုက္တာပဲ။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႕ ကမၻာသိ ရန္ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ အခု အစိုးရနဲ႕ ရန္ျဖစ္ဖို႕ ဦးတည္လာတာပဲ။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ နာမည္ကို တည္ေဆာက္တာမ်ဳိးဟာ ေရရွည္မွာ မခံပါဘူး။ ေစတနာမမွန္တဲ့ လုပ္ရပ္က တန္ျပန္ဒဏ္ခတ္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ မရွိရင္၊ အစိုးရ အားနည္းျပီး ျပဳတ္က်သြားရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက သမၼတ တက္လုပ္လို႕ မရဘူးဆိုတာကို နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပ်က္ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ လည္း မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာကို သိထားသင့္တယ္။
လႊတ္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ (အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္း၊ အျမင့္ဆုံးေသာ ၾသဇာအၾကီး မားဆုံးေသာ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီး) ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ စစ္အုပ္စု၀င္ေတြ အေလး အျမတ္ထားေနတဲ့ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ လားလားၾကီး ဆန္႕က်င္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အာဏာ(၃)ရပ္ကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဖာ္ျပထား တာတစ္ခုက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး တြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာတြင္ ရရွိသည္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ သူတို႕ တဖြဖြေျပာေနတဲ့ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ လုံးလုံးႀကီး လြဲမွားေနတာကလည္း စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

နိဂုံး

ဒီေတာ့ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္ (ျပည္ပအေခၚ မိန္႕ခြန္း)ကို ဒီလိုပဲ သုံးသပ္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္-

(၁) မိမိနာမည္ကို တည္ေဆာက္ယူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္တယ္။(တစ္နည္း ေျပာရရင္ ဒီလိုမ်ဳိး ခံယူခ်က္ရွိတယ္ဆိုရင္ ၾကံ႕ဖြံ႕မွာ ဆက္မေနသင့္ေတာ့ဘူး။ NLD ထဲကို သြားျပီး ေနရင္ ေကာင္းမယ္။ NLD က လက္ခံ/လက္မခံကေတာ့ သူ႕အပိုင္းပဲ ျဖစ္မွာပါ။)

(၂) တိုင္းသိျပည္သိ၊ ကမၻာသိ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားဟာ ပညာရွင္မဆန္၊ အႏွစ္သာရ မရွိ၊ Exile Media အခ်ဳိ႕မွာ အရမ္းကာေရာ ေျပာသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ သာမန္ လူျပိန္း ၾကဳိက္ အေပါစားစည္းရုံးေရး ဆန္ေနတယ္။ (ေစတနာ မွန္ေသာ္လည္း Capacity မလိုက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ျမင္မိတယ္။)

(၃) ေဒၚစု လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္မလာခင္ ၾသဇာတည္ေဆာက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္ က ေတြးရင္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ဦးတည္ခ်က္ထားျပီး ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုတဲ့ ၾကဳိးပမ္း ခ်က္သာ ျဖစ္တယ္။ (ေဒၚစု လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာရင္ေတာ့ သူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ၾသဇာအလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမွာ ဆိုတာကို သတိမထားမိတာလည္း ျဖစ္တယ္။)

(၄) မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာဆန္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား လြန္စြာ အားနည္းေနျပီး အစိုးရ ကို ဆန္႕က်င္ပုတ္ခတ္ျပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ရယူေသာ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္ေဆြး ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသာ ျဖစ္ေနတယ္။ သိမ္ႏုတ္လွေသာ Populism ကို ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ ၍ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။

(၅) ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္အေနျဖင့္ အဆမ်ားစြာ Capacity Building လုပ္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ကာလရွည္ၾကာအျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ ရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရကိုပဲ လက္ညဳိးထိုး ျပစ္တင္ေနရုံနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ပါ။

(၆) အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ ဒီလို ျပီးခဲ့တဲ့ ျပစ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ထိုးႏွက္ေနဖို႕ မဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့လည္း ခုတ္ရာတစ္ျခား ရွရာတစ္လြဲဆိုတာမ်ဳိးလို အဲဒီ အရာေတြက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပဲ။ ဆိုရရင္ လက္ရွိၾကံ႕ဖြံ႕ အစိုးရက သူမလုပ္တဲ့ဟာေတြကို သူ႕အေပၚပုံခ်တာ ခံေနရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေန တယ္။ ေျပာရရင္ အဲဒီကိစၥေတြမွာ ဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္ နံပါတ္(၃)ေနရာကေန ပါ၀င္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သတိျပဳဖို႕ လိုတယ္။ ဆုိရရင္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ နည္းလမ္း၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာ ဗ်ဴဟာ အႀကီးအက်ယ္ကို လြဲေခ်ာ္ေနတယ္။
(၇) ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ ေစတနာ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်က္အလက္ ေတြ၊ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ၊ ေထာက္ျပခ်က္ေတြ မွားယြင္းေနတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ေရးထား တယ္ ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ Capacity ဟာ အေတာ္ေလးကို လိုအပ္ေနေသးတယ္။ တစ္ျခားသူ ေရးေပးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရးေပးတဲ့သူရဲ့ Capacity ဟာ သိပ္ကိုနိမ့္လြန္းတဲ့ အေနအထား သာ ရွိေနတယ္။

New D-Wave -( Facebook မွ )

6 comments:

ၾကိုက္တယ္ဗ်ာ၊ကြ်န္ေတာ္လဲဒီအေၾကာင္းေတြ၂၀၀၈တံုးက
ေလ့လာထားျပီးသတိလက္လြတ္နဲ့ဦးေရႊမန္းကိုေထာက္ခံမိ
ေနတယ္။သံသယေတာ့ရွိသား။အစိုးရကေပးခ်င္လို႔ေျပာတာ
ဘဲထင္ေနတာ။ခုေတာ့ဟီးရိုး၀င္လုပ္ခ်င္တာဆိုတာသေဘာ
ေပါက္သြားပါျပီ၊ဦးသိန္းစိန္ကိုေတာ့ကင္းရွင္းမွန္းသိလို႔မဲေပး
ထားတဲ့သူပါ၊ဒီသံုးသပ္ခ်က္ကေလးကိုweeklyeleven
journal(myanmar)comment ကလဲင့္ေတြ႔လို႔ဖတ္
ျဖစ္တာပါ၊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကိုထိန္၊ေနာက္လဲသံုးသပ္တင္
ျပေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။

သိိပ္ကိုုသေဘာက်တယ္ဗ်ာ။ အခုုဟာက ျပည္သူေတြက သမ္မတႀကီးကိုု ၀ိုုင္းေထာက္ခံေနတာကိုုမနာလိုုလိုု႔ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ေျပာၿပီး ဟီးရိုုး၀င္လုုပ္သြားတာပါ။ သမ္မတက အရင္ကတည္းက ၃ ဆေလာက္ေတာင္တိုုးဖိုု႔ စိတ္သေဘာထားရွိခဲ့တယ္လုုိ႔ၾကားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာရွင္ေတြရဲ့အၾကံေပးခ်က္ေတြကိုုေလ့လာၿပီးေတာ့ မျဖစ္နိဳင္လိုု႔ တိုုင္းျပည္အတြက္ ဒုုက္ခေရာက္မွာစိုုးလိုု႔ သူကိုုယ္တိုု္င္နဲ႔ အစိုုးရအဖြဲ႔ ၀င္ေတြကိုုေတာင္လစာတုုိးမယူခဲ့ဘူး။ သမ္မတႀကီးမွာဘာစီးပြားေရးၾကီးၾကီးမွမရွိဘူးဆိုုတာအားလံုုးအသိိပါ။ သူမွာစိုုက္ပ်ိဴးေရးလုုပ္ငန္းေလးေတာ့ရွိပါရဲ့။ ဒါဟာလည္း သိပ္အၾကီးအက်ယ္ၾကီးေတာ့္မဟုုတ္ပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းအဆိုုတင္တဲ့ေနကဆိုုသူ အၾကီးအက်ယ္ စိတ္လႈပ္ရွားသြားရတယ္ဆိုုတာ တဆင့္စကားအရၾကားရတယ္။ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဗ်ာ။ သူလည္းၾကိဳမသိထားဘူးဗ်။ သမ္မတၾကီးကိုု လူျပိန္းနည္းနဲ႔တုုိက္ခိုုက္တဲ့ ဦးေရႊမန္း ဆိုုတဲ့ စီးပြားေရးသမားတိုု႔ရဲ့ အေဖ လူထုုေထာက္ခံမႈ မရပါေစနဲ႔ဗ်ာ။

ဦးသိန္းစိန္ ေကာင္းတာေတြ ဦးေရြမန္းေကာင္းတာေတြ မသိဘူး ဒါေပမယ္႕ က်ပ္တည္းၿပီး အခက္ခဲၿဖစ္ေနတဲ႕ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဘ၀ကို တႏိုင္ငံလံုးသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာၿပတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္လွၿပီ။ေအာက္ဆိုဒ္မရွိပဲ တကယ္က်ပ္တည္းေနတဲ႕ေအာက္ေၿခ၀န္ထမ္းေတြ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ဘ၀ကို စာနာသနားေပးၾကပါဗ်ာ။လိုက္မပိတ္ၾကပါနဲ႕။တကယ္က်ပ္တည္းေနလို႕ပါဗ်ာ။လခတိုးေပးဖို႕စကားကို ခုလိုခ်ိန္မွာ ဘယ္သူပဲေၿပာေၿပာ သူက က်ဳပ္တို႕ရဲ႕သူရဲေကာင္းပဲ။မြဲခ်ာေနတဲ႕၀န္ထမ္း(ခိုးစားတဲ႕သူေတြ မပါ)ေတြရဲ႕ဘ၀ကို စာနာသနားေသာအားၿဖင္႕ ဒီလခတိုးမယ္႕ကိစၥကိုေတာ႕ မပိတ္ပင္ၾကပါနဲ႕ဗ်ာ။

ညီေလး--- မင္းရဲ႕ေဆာင္းပါးသိပ္ေကာင္းတယ္။ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးသိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။ Eleven Media Group ကို ပို႕ၿပီး ဂ်ာနယ္တစ္ခုခုမွာ ေဖာ္ျပ ႏုိင္ရင္ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း တစ္မ်ဳိးစီအယူအဆေတြ ရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ျမင္သာတာတစ္ခုက သူတို႕အားလံုး ဒီမိုကေရစီ ကိုလိုလားသူေတြျဖစ္တာပါပဲ၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြရလာရင္ အဂတိလုိက္စားမႈေတြကို ထိန္းသိမ္းဖယ္ရွားလာႏုိင္မွာပါ။ ခုေရတြင္းတူး၊ ခုေရၾကည္ ေသာက္လို႕မရနိုင္ေသးေတာ့လည္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု ယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ၾကရမွာပါ။ ယိုင္လဲ ေနတဲ့ အိမ္ကို မျပင္ပဲျပစ္ထားတာထက္ အခု စၿပီးျပင္တာက ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ အေဟာင္းၿဖိဳခ်ၿပီး အသစ္ေဆာက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ အေဟာင္းကို ငံုၿပီး အသစ္ျဖစ္လုပ္ရမယ့္ကိစၥမို႕ အသစ္တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ အေဟာင္းအေဆြးေတြကို ေတြ႕ေနရအံုးမွာပါပဲ၊ အဲ့ဒီထဲမွာ ျပန္သံုးလို႕ရမယ့္ အေဟာင္းေတြကို ျပန္သံုး၊ အေဟာင္းအတုိင္းဆက္ထားရမယ့္ေနရာ ဆက္ထား၊ အစားထိုးလွဲလွယ္ရမယ့္ေနရာ အစားထိုးလွဲလွယ္၊ အသစ္တပ္ဆင္ရမယ့္ေနရာ အသစ္တပ္ဆင္၊ ျပဳျပင္ မြမ္းမံေဆးသုတ္ရမယ့္ေနရာ ျပဳျပင္မြမ္းမံရမွာေပါ့။ အရင္အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းထက္ေကာင္းတဲ့ အေဟာင္းကို အသစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတဲ့အိမ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ တို့လုပ္ၾကမယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ညီေလး၊ ထိန္လင္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ငယ္နာမည္ပဲကြ)

"""အဂတိလိုက္စားမႈဟူသည္ကုိ တိုက္ဖ်က္ရာ၌ လစာ၊ လုပ္ခသည္ အဓိက အေၾကာင္း ရင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ မည္သည့္ပညာရွင္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းကိုင္ၾကီးမ်ားက ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ။"""

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ရတဲ့လစာမေလာက္ဘူးဗ်ာ သူအဂတိလိုက္စားခ်င္လိုက္စားတယ္ပဲထား။ သူမလိုက္စားရင္ သူနဲ႕ သူ႕မိသားစု ဘယ္လိုစားေသာက္ၾကမလဲ ရတဲ့လစာနဲ႕ ဘယ္လိုေလာက္ေအာင္သံုးရမလဲ နည္းလမ္းေလးရွိရင္ေပးပါဦးဗ် ကြ်န္ေတာ့အထင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်ားက ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္မဟုတ္လုိ႕ပဲ

ၾကိဳဆို ရမယ့္ အဆိုကို ဘယ္လို Brain နဲ့မ်ား ေ၀ဖန္ လိုက္တာလဲ၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲလို့ ရေပမယ့္ Personal မေက်နပ္လို့လုပ္တာ၊ ေျပာတာလို့ပဲထင္တယ္၊ ေသခ်ာစဥ္းစားပါဦး၊ အစိုးရဆိုတာလႊတ္ေတာ္က ေရြးတာပါ၊ သမတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံရတယ္၊ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို့မရဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတာ၊ သမတက ျပည္သူ့အသံကို လိုက္လုပ္ေပးရမယ္၊ နိင္ငံျခားနဲ့ သံတမန္ အဆင္ေျပဖို့ပဲ မၾကည့္ရဘူး။ အဓိက ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြ အက်ိဳးကိုပဲ ၾကည့္ရမွာ၊ ဥပေဒမွာလဲ ပါျပီးသား၊ ဥပေဒေၾကာင္း အရေျပာတာကို အခုလို သံုးသပ္တာ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ ဦးေရႊမန္းမွ မဟုတ္ဘူး၊ နိဳင္ငံေတာ္ လစာကို ယူထား တဲ့ လူတိုင္း၊ က်န္းသစ္စာ က်ိ္န္ထားတဲ့ သူတိုင္း လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္း ေျပာဆို ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္၊ စနစ္က ေျပာင္းေနျပီ၊ အခြင့္အေရး ယူဖို့၊ ရဖို့အတြက္နဲ့ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ပါနဲ့၊
ဥပေဒကို နားမလည္ရင္လဲ ျပန္ဖတ္ပါ၊ ဘဏာေရးဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ စီမံ ခန့္ခြဲမႈ၊ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို့မရဘူး၊ နိဳင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပံုက အရင္လို တစ္ေယာက္ထဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ အာဏာကို ခြဲထားျပီးသား၊ အခုအစိုးရကို ၾကည့္ရတာ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး၊ အလုပ္ေတြက အမ်ားၾကီး၊ အခြင့္အေရး ရဖို့အတြက္ ပုတ္ခတ္ မေနနဲ့။ လုပ္စရာရွိတာကို တစ္ေယာက္ထဲကို ေစာင့္ေနစရာ မလိုဘူး၊ ျပင္သင့္တယ္လို့ ထင္တာကို ျပင္ရမွာပဲ၊ စစ္တပ္စိတ္ကို ေဖ်ာက္သင့္ျပီ၊ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ ေျပာတာလုပ္၊ မေ၀ဖန္နဲ့ ၊ ေ၀ဖန္လုိ့ မရဘူး၊ ဒီ Flow ကို ထားခဲ့လိုက္ေတာ့၊ သူ့ပါသူ သမတအတြက္ ျပိုင္ခ်င္လဲ ျပိုင္ပေစေပါ့ဗ်ာ၊ လူတိုင္း ျပိုင္ခြင့္ ရွိတာပဲ။ အခုလို လုပ္တာ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ နိုင္ငံတိုင္း၊ လူတိုင္း လုပ္ေနတာပါ၊ သူအဆင့္နဲ့ လုပ္တာ ခြင့္မလႊတ္နိုင္စရာ မရွိပါဘူး၊
ဒီေတာ့ကာ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို မေနွာက္ယွက္ ပါနဲ့။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မလွည့္ပါနဲ့၊ ဒုက္ခ မေပးပါနဲ့