စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, August 22, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သတင္းထုတ္ျပန္


အဘေရ အဘတို႔ ေနာက္က်တယ္ဗ်..။

အရင္ကတည္းကျဖစ္သင့္တယ္..။

အကူေငြေတြ လက္ခံထားၿပီခ်ိန္မွေတာ့ ေနာက္က်ေနပါၿပီ..။

ေၾကညာခ်က္ကို ေထာက္ခံပါတယ္..။

ဒါေပမယ့္
ျပည္တြင္းက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြထဲမွာ မီဒီယာလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပၚလာတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ၊ ႏို္င္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အထူးသျဖင့္ (OIC) လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးရဲ႕ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ အေရးပါမႈ၊ Diplomacy ကစားကြက္ေတြ၊ ျပည္ပ INGO အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြ ေပါက္ေရာက္မႈေတြကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ပုဂဳိလ္နဲ႔ ပညာရွင္ေတြ အားနည္းတယ္လို႔ယူဆပါတယ္..။

မိမိတို႔ႏိိုင္ငံ အစိုးရမွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုေနၿပီဆိုတာ.. သက္ေသျပလုိက္သလိုပါပဲ..။

ဒီလို အလားတူသေဘာထားရွိတဲ့ စကားမ်ဳိးကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးေျပာသြားတာ တစ္လေလာက္ရွိပါၿပီ..။

0 comments: