စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, August 18, 2012

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းခံထားရသည့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားဒုကၡေ၀ဒနာအပူမီးမ်ား ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေအာင္မီးဖေယာင္းတုိင္ေမွ်ာပြဲ က်င္းပ၁၇-၈-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ၇ နာရီ ခန္႔တြင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕ ၀က္ေမွး ဆည္တည္း စသည့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းခံထားရသည့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား သူတုိ႔၏ ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡေ၀ဒနာအပူမီးကုိ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေအာင္ ရည္စူးကာ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းသုိ႔ စက္ေလွ 5 စီးျဖင့္ မီးဖေယာင္းတုိင္ေမွ်ာပြဲကုိ တစ္နာရီေက်ာ္ ၾကာေအာင္ က်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။

Aung Nay Myo Facebook

0 comments: