စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Tuesday, August 7, 2012

တၿပည္လံုး ခိုင္မာ၀ၿဖိဳးေစဖို႕...ၿမိဳ႕ေတြကို ဒီလို ...ဒီလို...ေခၚၾကပါစို႕....


မေကြး=ျပည္ခိုင္ေကြး
မင္းဘူး=ျပည္ခိုင္ဘူး
ေခ်ာက္=ျပည္ခိုင္ေခ်ာက္
စစ္ေတာင္း=ျပည္ခိုင္ေတာင္း
ေရနံေခ်ာင္း=ျပည္ခိုင္ေခ်ာင္း

ခြန္ ဒီးယမ္ ဆီမွ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္..

0 comments: