စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Monday, August 6, 2012

အထူးသတင္းေကာင္းတခုေျပာပရေစခင္ဗ်ာ...
အထူးသတင္းေကာင္းတခုေျပာပရေစခင္ဗ်ာ...

မေလးရွာေရာက္ေ၇ႊျမန္မာမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္းေလးတခုပါ.

DiGi ဖုန္းကဒ္သုံးသူမ်ားအမိျမန္မာျပည္ကိုေခၚဆိုခ်င္ပါကသက္သာေသာေငြစားႏွုန္းေလးပါ..၊

ဥပမာ..(0030090 <ၿမိဳ႕နယ္ကုတ္>ဖုန္းနံပါတ္ႏွိပ္ျပီးေခၚဆိုနိုင္ပါျပီခင္ဗ်ာ..။

တမိနစ္ကို(18)ျပားတာစားပါမည္...သင့္မိသားစုေတြေပ်ာ္ရႊင္စြားအားရပါးရေျပာနိုင္ၾကပါေစ...။

မွတ္ခ်က္သိပီးသားသူမ်ားအတြက္မဆိုလိုပါ၊မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္...

ဥမမာတခုေျပာျပပရေစ၊ရန္ကုန္ကိုေခၚမယ္ဆိုပါစို႕(0030009515010430)ဟုေခၚဆိုပါ...။.....

1 comments:

မိတ္ေရႊေျပာတဲ႔အတိုင္း လုပ္ၾကည့္ျပီးသြားပါျပီး ဆက္လို႔လဲ မရဘူး မိတ္ေရႊ ေပးထားတဲ႔ ၀၀၃၀၀၀၉၅၁၅၀၁၀၄၃၀ ကိုလဲ ဆက္ၾကည့္ျပီး ဆက္လို႔ မရဘူး ဘာေတြ လိုအပ္ေသးလဲ ဆိုတာကို မိတ္ေရႊ အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ ေမးပို႔ေပးပါလား