စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, August 18, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စတင္ေသာႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအား BOTစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္စက္႐ံုမ်ား အက်ဳိးပိုျဖစ္ထြန္းႏိုင္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Myanmar Brewery Ltd၏ ဘီယာစက္႐ုံ ဓာတ္ပံု -၀င္းျမင့္ေက်ာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား လုပ္ငန္းစီးပြားျဖစ္ စတင္သည့္ ႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ငါးႏွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအား BOT စနစ္ျဖင့္ ရယူ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္ကဲ့သို႔ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျခားကုန္ ထုတ္လုပ္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပိုမို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္၊၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္း၊ အခန္း(၁၂)၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင့္မ်ား အခန္း၊ ပုဒ္မ ၂၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္မွအထူးလိုအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းတစ္ခုခု စီးပြားျဖစ္စတင္ေသာ ႏွစ္အပါအ၀င္တစ္ဆက္တည္း ၅ ႏွစ္အထိ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္’ ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Myanmar Brewery Ltd၏ ဘီယာစက္႐ုံ ဓာတ္ပံု -၀င္းျမင့္ေက်ာ္

ယင္းအျပင္ အဆိုပါ အခန္းတြင္ပင္ ဆက္လက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းအတြက္လည္း အဆိုပါပစၥည္း မ်ားအတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားကို ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ထုိသို႔ သတ္မွတ္မႈမွာ ႏိုင္ငံသား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အက်ဳိးပိုမို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မည့္ ဘီယာ၊ စီးကရက္ စက္႐ံု မ်ားကိုမူ အဆိုပါ ခံစားခြင့္ လံုး၀ မေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို BOT နဲ႔ယူတုန္း က ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နဲ႔အထက္ခ်ည္း ပဲ လုပ္ခြင့္ရထားၾကတာ။ ဒီလို လုပ္ခြင့္ရထားတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အခြန္ သက္သာခြင့္က မမ်ားလြန္းဘူးလား။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္ တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာ ကုိယ့္ ကုန္ၾကမ္းနဲ႔ကိုယ္ ကုန္စည္ထုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာလည္းေရာင္း၊ ျပည္ပကုိလည္း တင္ပို႔တာရွိတယ္၊ ျပည္ပက ကုန္ၾကမ္းသြင္းၿပီး ကုန္ေခ်ာ ျပန္ထုတ္ၿပီးရင္ ျပည္ပျပန္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလို ကုန္စည္ေတြအတြက္ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္လည္း ေပးႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ငံ အတြက္လည္း ေကာင္းတာျဖစ္လို႔ သက္သာခြင့္ေပးကိုေပးရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီသက္သာခြင့္ထဲမွာ ဘီယာ၊ စီးကရက္လို စက္႐ံုမ်ဳိးေတြ ပါမလာဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Eleven Media Group

0 comments: