စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, August 18, 2012

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ဘုရားနီရြာလံုးကၽြတ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္

သာေပါင္း (မဇၩိမ) ။ ။ ဧရာဝတီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားနီေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တည္းက ရြာလံုးကၽြတ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ကားလမ္းနေဘးႏွင့္ ရထားလမ္းတာေဘာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ယာယီစခန္းမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားနီေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပရဝဏ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေရႀကီးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ဘုရားနီေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တည္းက ရြာလံုးကၽြတ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ကားလမ္းနေဘးႏွင့္ ရထားလမ္းတာေဘာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ယာယီစခန္းမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားနီေက်းရြာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ဘုရားနီေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တည္းက ရြာလံုးကၽြတ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ကားလမ္းနေဘးႏွင့္ ရထားလမ္းတာေဘာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ယာယီစခန္းမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားနီေက်းရြာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ဘုရားနီေက်းရြာတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တည္းက ရြာလံုးကၽြတ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ကားလမ္းနေဘးႏွင့္ ရထားလမ္းတာေဘာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ယာယီစခန္းမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးက တုိက္နယ္ရွိ ရဲစခန္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မင္းမင္း - မဇၩိမ) ဒါးက ရြာရွိ အိမ္ေျခ ၆၀ မွာ ေရႀကီးေနျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္းေပၚတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္း ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးက တုိက္နယ္ရွိ ပုသိမ္ ဒါးက ကားလမ္းပိုင္း တေနရာ ေရေက်ာ္ေနသည္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - မင္းမင္း - မဇၩိမ) ဒါးက ရြာရွိ အိမ္ေျခ ၆၀ မွာ ေရႀကီးေနျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္းေပၚတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။


အိမ္ေျခ ၃၂၆ လံုး၊ လူဦးေရ ၁၄၆၆ ေယာက္တို႔သည္ ပုသိမ္- ႀကံခင္း ရထားလမ္း၊ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းႏွင့္ ကုန္းျမင့္ေနရာျဖစ္သည့္ ေဒသအေခၚ ဘက္ဖိုးတာေဘာင္ တို႔တြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စခန္း ေလးခုေဆာက္လုပ္၍
ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ယင္းအျပင္ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားရွိ နီးစပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ သေျပကၽြန္းရြာ၊ ဒါးကရြာ၊ မႏၱေလးကုန္းရြာမ်ားရွိ
ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံသို႔လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနၾကရသည္။

"သူေျပာင္းခ်င္တဲ့ေနရာ ေျပာင္း၊ ကိုယ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့ေနရာကို ေျပာင္းေပါ့။ ကားလမ္းေဘး ေရလြတ္ရာမွာလည္း တဲေလးေတြ ထိုးၿပီးေတာ့ ေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း ေနလို႔ရသေလာက္ ကပ္ေနၾကတယ္။ အခု ေျပာင္းတာ
က မလြဲသာလို႔ ေျပာင္းရတာ။ အဲဒီအေျခအေနက်မွ ေျပာင္းၾကတာ။" ဟု ဘုရားနီး ေက်းရြာ စာေရးျဖစ္သူ ဦးျမစိုးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေျမျပင္မွ အိမ္ေခါင္မိုးအထိ ေပ ၂၀ အျမင့္ရွိသည့္ အိမ္မ်ားမွာ အိမ္ေခါင္မိုးသာ ျမင္ရေတာ့ၿပီး ယခု ေရႀကီးမႈသည္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုးေရႀကီးမႈျဖစ္သည္ဟုလည္း ရြာလူႀကီးတဦးျဖစ္သူ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေမာင္ျမင့္
က ေျပာသည္။

"ဒီလိုမ်ဳိးႀကီးတဲ့ေရ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ပဲ ႀကံဳဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဒီထက္ နည္းနည္းပိုတယ္ အဲဒီတုန္းကလည္း အခုလိုပဲ ေနခဲ့ရပါတယ္။" ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ယာယီတည္းခိုစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ဦးျမစိုးက ေျပာ
သည္။

ေဒသခံမ်ားမွာ လံုေလာက္သည့္ အကူအညီမရဘဲျဖစ္ေနၿပီး စားစရာ ဆန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေလးပါးေက်ာင္းထိုင္သည့္ ထိုရြာတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ဆြမ္းအခက္အခဲပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဦးျမစိုးက ေျပာ
သည္။

"အဲဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ အဂၤလိပ္လို ၆ ရက္ေန႔က ဘုန္းႀကီးေတြ ဆန္ျပဳတ္ျပဳတ္ေသာက္ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး
ေရာက္ခဲ့တယ္။" ဟု ဦးျမစိုးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အကူအညီမ်ားကို ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းႏွင့္ ယာယီေဆးေပးခန္းရွိ အိိမ္ေထာင္စု ၁၅၈ စုအတြက္ ဆန္တျပည္စီႏွင့္ ယမ္ယမ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
ႏွစ္ထုပ္စီသာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစမ္းစမ္းဝင္းမွလည္း ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၈၆ စုအတြက္ ဆန္တျပည္က်စီ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားအတြက္ စားစရာ ဆန္အခက္အခဲအျပင္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ သံုးသည့္ ထင္းမွာလည္း ေရႀကီးေနျခင္း
ေၾကာင့္ ရွားပါးေနသည့္ ျပႆနာ ရွိေနသည္ဟု ရြာလူႀကီးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

"အခုကေတာ့ အိမ္က ဝါးေတြခ်ဳိးၿပီး မီးကင္ ၾကပ္တိုက္ၿပီးေတာ့ အေျခာက္ခံၿပီး ခ်က္ရပါတယ္။ ညက ၁၁ နာရီေလာက္မွ ခ်က္စားရတဲ့လူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ထင္းမရွိလို႔။" ဟု မဇၩိမကိုေျပာ
သည္။

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏြယ္နီေခ်ာင္း၊ အုတ္ရွစ္၊ လင္းတက်၊ အလယ္ကၽြန္း၊ ေလွႀကီးပ်က္၊ ၾကက္သြန္ကြင္း၊ သမင္ကုန္း၊ စစ္ပင္ႀကီး၊ ကညင္ပင္၊ မက်ည္းကုန္း၊ ေရလဲႀကီး၊ သေျပကၽြန္း၊ တကူပုံ စသည့္ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္
သည္လည္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ကတည္းက ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းကုန္း၊ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ သာေပါင္း၊ ပန္းတေနာ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း
ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

 မဇၩိမ

0 comments: