စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, August 4, 2012

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးေျပာတာမျဖစ္မေနနားေထာင္သင့္ပါတယ္ ( အသံဖိုင္ )
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္နဲ႔ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ေတြၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြပါလို႔ ရခိုင္ေဒသကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးကို ဘီဘီစီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

0 comments: