စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, May 25, 2012

ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္က အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔တို႔ မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္
ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္က အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔တို႔ မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုခင္ေမာင္စိုးမင္းက စုစည္း တင္ျပေပးမွာပါ။


0 comments: