စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, January 18, 2012

ဘုရင္ႀကီးကုိ တိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဆရာအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ


ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာအဒူလ္ယာဒဲ့ခ်္ ကုိ “တိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ဆရာအျဖစ္” ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

“ဘုရင္ႀကီးဟာ သူ႔ျပည္သူျပည္သားေတြအေပၚ သနားၾကင္နာမႈေပးတဲ့ ဆရာတေယာက္ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွီနာ၀ပ္ထ္ က ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာမ်ားေန႔ျဖစ္တဲ့ မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

“သူဟာ ျပည္သူေတြကုိ ေက်ာင္းျပင္ပကေန ဗဟုသုတေတြ ပုိ႔ခ်ေပးတယ္ ။ သူနန္းစံေနစဥ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္း ျပင္ပ၊ ပညာေရးဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေတာ္ေတာ္ တုိးတက္ခဲ့ပါတယ္”

ဘုရင္ႀကီးကုိ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔က်င္းပခဲ့တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေကာင္စီ အခမ္းအနားမွာ ဘုရင္းႀကီးကုိ ‘တိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဆရာ’ အျဖစ္ သူမက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ “ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕တာ၀န္က ဗဟုသုတေပးယုံသာမက၊ အက်င့္ စာရိတၱ ပုံသြင္းေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ (The Nation)

0 comments: