စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, January 18, 2012

Yahoo တည္ေထာင္သူ ဂ်ယ္ရီ ယန္း ရာထူး က ႏႈတ္ထြက္


အင္တာနက္ ၀ဘ္ဆိုတ္ ေလာက ကို တစ္ေခာတ္ ဆန္း သစ္ ေစခဲ့သည့္ Yahoo အင္တာနက္
၀ဘ္ဆိုတ္ တည္ ေထာင္ သူ ဂ်ယ္ရီယန္း သည္ ယေန ့ ၎ ၏ အဓိက ရာထူး ျဖစ္သည့္ လစာ
ေၾကး ေငြ ၊ စေတာ့ ရွယ္ယာ ႏွင့္ အစု ထည့္ ေၾကး ေငြ အမ်ား ဆံုး ရ ေနသည္ ့ ဒါရိုက္တာ
အဖြဲ ့ ၀င္ ရာ ထူး မွ ယေန ့ႏႈတ္ ထြက္ လိုက္ ၿပီ ဟု ရိုက္ တာ သတင္း တြင္ ေဖာ္ ျပထား သည္။

အသက္ ၄၃ ႏွစ္ ရွိ ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဂ်ယ္ရီယန္း ဟာ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္ မႈ လုပ္ငန္း ေတြ ကို ပါ ေဆာင္
ရြက္ ေပး တဲ့ Yahoo Japan နဲ ့ Alibaba အင္တာနက္ အေျခခံ စီးပြားေရး ေငြေၾကး နဲ ့ လက္လီ
ေရာင္းခ်မႈ ဆိုက္ မွ လည္း ႏႈတ္ ထြက္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

Jerry Yang သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒးဗစ္ ဖီလို ႏွင့္ ပူးေပါင္း က ယာဟူး အင္တာ နက္ ဆိုတ္
ကို တည္ ေထာင္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။သူ ့ ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္ ထိုင္ ၀မ္ ႏိုင္ငံ တိုင္ေပ ၿမိဳ ့ တြင္ ေမြး
ဖြာ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ကာလီ ဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ သို ့ ေျပာင္း
ေရႊ ့ ေနထိုင္ ခဲ့ သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ မိုက္ခရိုေဆာဖ္ က ၄၇ ဘီလွ်ံ ျဖင့္ ယာဟူး အား ၀ယ္ယူ မည့္ အစီအစဥ္ ဥ္
ဂ်ယ္ရီယန္း က ကာဆီး မႈ မ်ား လုပ္ ခဲ့ သည္ ဆိုကာ ရွယ္ယာ ရွင္ တို ့ ေဒါသ ထြက္ ခဲ့ ၾက
သည္။

လက္ရွိ ယာဟူး ၏ CEO ျဖစ္သူ စေကာ့ ေသာ္မဆင္ က ” ဂ်ယ္ရီယန္ သည့္ တီထြင္မႈ
တြင္ သူမတူ ေအာင္ ထက္ ျမက္ ၿပီး ၊ အင္တာနက္ ေခာတ္ ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး ကို
ကမာၻ ေျမ အတြက္ ေဆာင္ ၾကဥ္း ေပး ခဲ့ သူ ဟု ဆို သည္။

Yahoo ၏ ရွယ္ယာ ရွင္ မ်ား က မူ ဂ်ယ္ရီယန္း ၏ ႏႈတ္ ထြက္ မႈ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနပံု
ရသည္ ဟု Forbes တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ သူ ႏွင့္ သူ ့ ဇနီး သည္ ၎ တို ့ ပညာ သင္ၾကား ခဲ့ သည့္ စတန္း ဖို ့ဒ္
တကၠသိုလ္ သု ေတသန စရိတ္ မ်ား အတြက္ ေဒၚလာ ၅၇ သန္း လႈဒါန္း ခဲ့ သည္။

0 comments: