စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, January 19, 2012

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး အသံဖိုင္


ဒီကေန႔ ညေနပုိင္းက ေတြ႔ရတ့ဲ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)

ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္နဲ႔ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ လင္းသန္႔ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီညေန ၄း၀၀ ၀န္းက်င္မွာ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ ဆရာေတာ္က ဒီအင္တာဗ်ဴးကုိ တျခားသတင္းသမားမ်ား သတင္းဌာနမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းဖုိ႔ မိန္႔ခ့ဲပါတယ္။

Shwe Nyawar and irrawaddy interview on Jan 19, 2012 by Zarny Win

0 comments: