စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, January 19, 2012

"အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္၏ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည္ ့ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ထုတ္ျပန္"
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္၏ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦးအမည္စာရင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မၾကာမီကလြတ္ေျမာက္လာေသာ မစႏၵာမင္း (ေခၚ) ရႊီး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ Hip Hop ဂီတသမား Generation Wave ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇယ်ာေသာ္တုိ့လညး္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ မစႏၵာမင္း(ေခၚ)ရႊီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျမိဳ ့နယ္မွာ ဇမၺၺဴသီရိျမိဳ ့နယ္ျဖစ္ျပီး ကိုေဇယ်ာေသာ္
ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ျမိဳ ့နယ္မွာ ပုဗၺၺသီရိျမိဳ ့နယ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

0 comments: