စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, January 19, 2012

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ အေရးယူမႈ ခံယူရန္ တိုင္းသံဃနာယက အဖြဲ႕ထံသြားေရာက္


ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီခြဲ

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဗဟန္းၾကားေတာရလမ္း ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕ရွိ တိုင္းသံဃနာယကအဖြဲ႕ထံ အေရးယူမႈကို နာခံရန္ ေန႔ခင္းတနာရီတြင္ ၀င္ေရာက္ သြားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို မသိရွိရေသးပါ။
YPI

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား အေရးယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနေကာင္းမြန္ေၾကာင္း တိုင္းသာသနာေရးမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။ မၾကာမီ တိုင္းသာသနာေရးမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ေရြည၀ါ ဆရာေတာ္တလအတြင္း သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွထြက္ခြါေပးရန္ ကတိခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရ။ဆရာေတာ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္သြားၿပီဟု သိရသည္။


0 comments: