စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, January 18, 2012

ပါတီအသံုးစရိတ္အခက္အခဲေၾကာင့္ NDF ၀င္ၿပိဳင္မည့္ ေနရာေလွ်ာ့

ပါတီအသံုးစရိတ္ေၾကာင့္ NDF ပါတီမွ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေနရာ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ေၾကာင္း ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႏုိင္က YPI သို႔ေျပာသည္။

NDF (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု) ပါတီ အေနျဖင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္က ၁၈ ေနရာ ၀န္းက်င္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၂ ေနရာသာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။

“အခုပါတီရပ္တီဖုိ႔အတြက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးႀကိဳစားေနရတယ္ ၊၀င္ၿပိဳင္မဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ကို ငါးသိန္းပဲ (တဦးလွ်င္) ေထာက္ပ့ံႏုိင္တယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔အတြက္ အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြ မေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ေလွ်ာ့ လုိက္တာပါ ” ဟုဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ယခင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ၿပိဳင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕၏ မိသားစုက်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းလည္း ပါသည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ NDF ပါတီပါ၀င္သည့္ ဒီမုိဆယ္ပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ညႈိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါညႈိႏႈိင္းမႈတြင္ NDF မွ၁၀ ေနရာေက်ာ္၊ ဖလံုစေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ၁ ေနရာ၊ မြန္ေဒသလံုး ဆုိင္ရာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ၁ ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ၃ ေနရာ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ၄ ေနရာ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၉ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွၿပိဳင္ရန္ ဒီမုိဆယ္ပါတီမွ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္NDF အေနျဖင့္ ၾကားျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ၉ ေနရာ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ က်န္သည့္ သံုးေနရာကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳေနဆဲဟု ဆုိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္အလွဴရွင္ ရရွိမည့္အေျခအေနလည္း ယခင္ထက္ခက္ခဲလာသည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“အခုကပါတီစံုလာတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ ႏုိင္ေျခက အျပတ္အသတ္ေျပာလုိ႔မရဘူး၊အခုက NLD လည္းပါတယ္၊ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလည္းပါတယ္ အျပတ္တြက္လုိ႔မရဘူးေပါ့ ေဒၚစုနဲ႔ NLD ကိစၥကလည္း ႀကီးတယ္ေလ” ဟုဦး၀င္းႏုိင္ကေျပာသည္။

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) မွလစ္လပ္ေနရာ ၄၈ ေနရာစလံုး ၀င္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ။

Yangon Press International Facebook မွ

0 comments: