စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Monday, January 23, 2012ေခတ္ ေနာက္ ျပန္ ဆြဲ ၿပီး ၊ ယ ေန ့ေခာတ္ လူငယ္ ေတြ ကို ပါ ေစာ္ကားတဲ့ အယူအဆ မို ့
သူငယ္ခ်င္း ေတြ ၾကား ျဖန္ ့ေ၀ ၿပီး အျပင္း အထန္ ေ၀ဖန္ ကန္ ့ ကြက္ ပါ။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ
တစ္ခု အေန နဲ ့ ဒီလို မေရး သင့္ ပါဘူး။ အဲဒီလို ေျပာရင္ အိမ္ နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ဟာ ႏိုင္
ငံ ေပ်ာက္ တာ ၾက လွ ေပါ့ ။ လက္ လြတ္ စံပယ္ ေရးတယ္ လို ့ ေခၚ ပါတယ္။

FREEDOM NEWS GROUP

0 comments: