စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, January 26, 2012

မဟာခ်ဳိင္က အလုပ္ျဖဳတ္မႈ


ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕အနီး မဟာခ်ဳိင္ေဒသေရာက္ အလုပ္သမား ႏွစ္ရာေက်ာ္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရပါတယ္။ အေၾကာင္ငးစုံကုိ ဧရာ၀တီရုပ္သံသတင္းမွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

0 comments: