စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Monday, January 16, 2012

လွ်ဳိ႕ဝွက္ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဓါတု လက္နက္ စက္ရံုမ်ား - ဖမ္းမိႏိုင္ရိုးလား ? (အပိုင္း - ၄)

ကပစ (၆) လက္နက္ စက္ရံုမ်ား (ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း)စက္ရံုမ်ားမွာ ျပန္႔က်ဲေနသည္။ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕အနီးမွ စက္ရံုမ်ားမွာ ဆင္တဲရွိ စက္ရံုပံုစံ၊ သက္တန္းတူမွ်ရွိသည္။ ဤ စက္ရံုမ်ား၌ လက္နက္ငယ္သံုးက်ည္ဆံအခြံမ်ားႏွင့္ ေၾကးျပားမ်ား ထုတ္ လုပ္သည္။ တရုတ္က စီမံတည္ေဆာက္ေပးသည္။ေနာက္ထပ္စက္ရံုႏွစ္ေနရာကို အုပ္ရွစ္ပင္ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ ၂ မိုင္အကြာ၌ ေတာင္စြယ္ တန္းမ်ား၌ ေဆာက္ထားသည္။ ေတာင္ဘက္ ၄ မိုင္ အကြာ၌ လက္နက္စက္ရံု စခန္းသစ္ စတင္ ေဆာက္ေနပံု ေတြ႔ရသည္။ကပစ (၅) လက္နက္စက္ရံုမ်ား (ထံုးဘုိရွိ ဓါတု စက္ရံုမ်ား)

ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဖက္ ကမ္းရွိ ထံုးဘိုရြာ အေနာက္ဖက္ ၆ မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမျပင္မွာ ေတာင္ကုန္းငယ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း မၾကမ္းတမ္းေပ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက တည္ခဲ့ပံုရသည္။ ၂၀၀၄ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ဓါတ္ပံု မ်ားအရ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနသည္။ ဓါတုေဗဒ ေဆးခ်က္ စက္ရံုမ်ားရွိေၾကာင္း ေရးခဲ့ဘူးသည္မ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ယခု google earth ၿဂိဳလ္တု ပံုမ်ားေပၚတြင္ ဓါတု စက္ရံုမ်ား ရွိေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား ၾကည့္ႏိုင္ပါၿပီ။

The Power of Fraternity | စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား

0 comments: