စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, January 19, 2012

ေက်ာင္းတြင္းဒီမိုကေရစီ

ဒီ “ေက်ာင္းတြင္းဒီမိုကေရစီ”စာအုပ္ကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ (၁၉၅၂ခုႏွစ္) ဖဆပလအစိုးရ လက္ထက္ က ျမန္မာႏိုင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္းမွ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ႔တယ္လို႔ အမွာစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အုပ္ေရ ႏွစ္ေသာင္း ထုတ္ေဝခဲ႔ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းေတြအားလံုးကို ျဖန္႔ေဝခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာရ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံဥပေဒရွိရံု၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရံု၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပံုမွန္က်င္းပရံု၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရံု၊ ျပည္သူေတြ ဝမ္းေရး အဆင္ေျပရံု၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပရံု၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိရံုမွ်နဲ႔ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ႔ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကို ေကာင္းမြန္စြာ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိပံုရပါတယ္။

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သာမန္ လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ၊ အေတြးအေခၚ၊ က်င့္စဥ္ေတြကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီး တန္ဖိုးထားကာ ကိုင္တိုင္ က်င့္ၾကံေနထိုင္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ အျမဲအျမစ္တြယ္ၿပီး ရွင္သန္ႏိုင္မယ္လို႔ ညႊန္းဆိုထားပါတယ္။

Democracy in School.pdf

AUNG MYO HTUN KYAW

0 comments: