စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, December 14, 2011

ထား၀ယ္အထူစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူရန္ အာဏာပိုင္မ်ားႀကိဳးပမ္း

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႔၏ဆႏၵမပါဘဲ အဓမၼသိမ္းပိုက္လွ်က္ရွိၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း ျပန္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

၎ေဒသမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီသို႔ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းပိုင္းႏွင့္မလြတ္သည့္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စတင္ရွင္းလင္းလွ်က္ရွိၿပီး ၎ျခံေျမမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ “မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ မိမိဆႏၵအရ သေဘာတူညီစြာေရာင္းခ်လိုပါသည္” ဟုေရးသားထားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ အတင္းအဓမၼလက္မွတ္ထုိးခိုင္းလွ်က္ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမေရာင္းခ်င္ပါဘူး။ သူတုိ႔ကလက္မွတ္မထုိးရင္ ဘာမွျပန္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးေျပာေတာ့ ထုိးရတာပါပဲ” ဟု ေဒသခံ ဥယ်ာဥ္ျခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

အေ၀းေျပးလမ္းပိုင္းႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ၂၀၀၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစတင္ကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ေဒသခံမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ေျမတူးေျမေကာ္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟု နဘုလယ္ေဒသအတြင္းရွိ သျပဳေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ၁၅ ဧကခန္႔ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ျခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

နဘုလယ္ေဒသတြင္ ေတြ႕ရေသာ ျခံေျမမ်ားရွင္းလင္းရန္သယ္ယူလာသည့္ ယႏၱရားႀကီးမ်ား


၎ပိုင္ဆုိင္သည့္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမကို အလယ္မွျဖတ္ကာလမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျခံႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သြားၿပီး နစ္နာဆံုးရံႈးမႈအတြက္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက စာေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိမည္သူကမွ်လာေရာက္ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

“ ခယက(ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး)ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းေရးမႉးလာၿပီး ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ အခုထိေတာ့ ဘယ္သူမွမလာေသးဘူး” ဟု ၎ျခံပိုင္ရွင္ကေျပာျပသည္။

၎အခ်ိန္က တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးခင္ေဇာ္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ တာ၀န္မွအနားေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသီးအပြင့္စားေနရေသာအပင္မ်ားကိုတစ္ပင္ သံုးသိန္းက်ပ္ႏွင့္ အသီးအပြင့္မစားရေသးေသာအပင္မ်ားကို တစ္ပင္ တစ္သိန္းေပးမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက အရပ္စကားၾကားထားၿပီး အပင္တစ္ပင္၏ အမွန္တစ္ကယ္တန္ဖိုးမွာ ထုိ႔ထက္ပိုေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားတြင္ ကြမ္းသီး၊ အုန္း၊ သီဟို၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ဒူရင္း၊ ကၽြဲေကာ၊ ငရုတ္ေကာင္း စသျဖင့္စားပင္သီးပင္မ်ားစြာရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ေဆြက “ ေပးတာမယူရင္ ဘာမွျပန္ရမွာမဟုတ္ဘူး” ဟုေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ ၎ကိုေဒသခံမ်ားကေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္ “ မင္းႀကီး” ဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

စီမံကိန္းရံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခံခဲ့ရေသာ ျခံပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနစရာႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးစားေသာက္စရာေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

“ျမန္မာစကားသံၾကားရင္ကိုေၾကာက္ေနရတယ္” ဟု ေဒသခံေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။ ၎ေဒသတြင္ ထား၀ယ္ေဒသသံုးစကားကိုသာေျပာဆုိၾကၿပီး ျမန္မာစကားေျပာဆုိသူမ်ားမွာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နဘုလယ္ေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ၂၅၀ စတုန္ရန္းကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းသည္ဟု ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ စာရင္းမ်ားကဆုိသည္။

Yangon Press International

0 comments: