စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, December 28, 2011

ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား အလိုက္
ေရြးခ်ယ္ရန္ ထားရွိခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယခင္က ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌ လုပ္ငန္း က႑အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ ကန္႔သက္ခ်က္ ၁၀ ခု ေက်ာ္စီ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခု ထိုသို႔ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန ထိပ္တန္း အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

“ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္အေျခအေနအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ပိုမိုၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရွိသင့္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္မွလည္း ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားလာၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပိုၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေျဖေလ်ွာ့ေပးလိုက္တာပါ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးစီး႐ုံးအပါအဝင္ သက္ဆိုင္အရာ အစိုးရဌာန႐ုံးအသီးသီးတို႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။

ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ယခင္က သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခုအခါ ၃ ႏွစ္ တႀကိမ္သာ သက္တမ္းတိုးရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိသည္။

ယခင္က ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသည့္အခါ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၈ ခု ရွိသည့္ အနက္ ၅ ခု ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သလို၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္လည္း လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ထဲမွ ႏွစ္သက္ရာ ၄ ခုသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး၊ စက္မႈ/ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၄ ခု မနက္ မွ ၄ ခုကိုသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

“ေရာင္းဝယ္ေရး” ကုမၸဏီတခု ေအာက္တြင္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ စက္ကရိယာပစၥည္း ႏွင့္ ေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ၁၈ မ်ဳိးရွိၿပီး ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုအထဲမွ ၅ မ်ဳိးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္သည္။

ထိုအမ်ဳိးအမည္မ်ား အျပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္လိုပါက ကုမၸဏီ အသစ္ေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ လုပ္ငန္း
ေဖါင္းပြမႈမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအရလည္း ကုန္က်မႈ မ်ားျပားခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီတခုမွ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ုိတ္တာ တဦးက ေျပာသည္။

“အျခားလုပ္ငန္းေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ ထပ္ေထာင္ရေတာ့ လုပ္ငန္းေဖါင္းပြမႈေတြ
ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ ကုန္က်မႈေတြ ျဖစ္ေတာ့ေပါ့ဗ်ာ၊ ခုလို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ဖယ္လိုက္ေတာ့ စရိတ္စက အကုန္အက် သက္သာၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားလံုးဖြင့္ေပးခဲ့လွ်င္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စည္းကမ္းကို
ေက်ာ္ကာ ခ်ဳိးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား မရွိေစရန္ဟု အေၾကာင္းျပကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မႏွစ္မ်ဳိ႕ေသာ ယင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိကေျပာသည္။

“အရင္တုန္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း မမွန္မကန္လုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေလးေတြက ရွိေတာ့ ဒီလိုအမ်ားႀကီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက မ်ားလာႏိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ က်ေနာ္တို႔က ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ကန္႔သတ္ၿပီးေတာ့လုပ္မွ သင့္ေလ်ာ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ ကန္႔သတ္ခဲ့တာေပါ့” ဟု သူက ေျပာသည္။

0 comments: